Zápis z členské schůze BD STARÝ HARCOV dne 20.5.2015

27.06.2015 08:40

Zápis z členské schůze BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÝ HARCOV

IČO: 25023438, sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

 

 

konané dne:  20. 5. 2015 v prostorách garážových stání, Sluneční Stráň, Liberec

přítomno:          25 členů osobně + 19 plná moc … tedy 44 hlasů z celkového počtu 65, což je 68 %, schůze je tedy usnášení schopná

hosté:                 Ing. Miloslava Ježková, Ing. Petr Horáček

 

1.      Ing. Militká zahájila schůzi a vysvětlila, že mandát představenstva byl ukončen uplynutím doby.

 

2.      Ing. Militká navrhla p. Ženatého jako řídícího schůze. Bylo schváleno 100% přítomných hlasů

Ing. Militká navrhla p. Hanuše a Ing. Pavlíčka za členy mandátové komise. Bylo  schváleno 100% přítomných hlasů.

 

3.      P. Ženatý přítomné uvítal a ocenil jejich odpovědnost, že se osobně dostavili a přednesl zprávu o činnosti. Představenstvo a kontrolní komise se několikrát sešla osobně a mnoho se řeší i přes e-maily či telefony. Řešilo se především uplynutí funkčního období představenstva (dle nového zákona končí funkční období všem členům stejně, což bylo v našem případě 11.5.2015 - dle Ing. Militké, která byla zvolena 12.5.2010) a potřeba získat nové lidi do představenstva – bohužel bezvýsledně. Hodně času také zabralo řešení refinancování hypotéky a výběr nejvhodnější banky s nejlepšími podmínkami (končí pětiletá fixace, úroky jsou nyní mnohem nižší, některé banky umí financovat bez zástavy). Dále se řešili dlužníci (v současné době probíhají exekuce na dva členy družstva, jeden byl již vyloučen a právní skutečnosti již řeší JUDr. Vorel za spolupráce Intermy. Od loňského roku se stále řeší nové nájemní smlouvy, které byly díky novému Občanskému zákoníku nutné a které mnoho členů zatím nepodepsalo. A stále se řeší schvalování pronájmů a převodů, opravy, reklamace atd.

 

4.      P. Ženatý dal schválit výši paušálních náhrad za rok 2014 pro představenstvo a kontrolní komisi (celkem 6 členů) v celkové výši 39.600,- Kč. Bylo  schváleno 100% přítomných hlasů.

P. Ženatý dal schválit výši paušálních náhrad na rok 2015 a pro další roky pro představenstvo a kontrolní komisi (celkem 6 členů) v celkové výši 39.600,- Kč. Bylo  schváleno 100% přítomných hlasů.

 

5.      Výběr nejvhodnější banky s nejlepšími podmínkami pro refinancování zabral mnoho času. Nabízely se i banky s nižší úrokovou sazbou, požadovaly však zástavu nemovitostí. Ing. Horáček jako zástupce Intermy vyjednal u banky ČSOB i přes mnohem nižší sazbu možnost hypotéky bez zástavy.

 

Družstvo má nyní dvě hypotéky, první (první tři domy a garáže) s aktuální úrokovou sazbou 5,19% a druhou (druhé tři domy) s aktuální úrokovou sazbou 4,95%, 10 let se již splácí, zbývá ještě dalších deset let.

Ing. Horáček přednesl nabídku banky ČSOB: úrok 1,49 s fixací na pět let, bez nutnosti zástavy (pouze se zápisem do KN: zákaz zcizení), dále poplatky za vedení se sníží na polovinu, místo 500,- Kč měsíčně budou činit poplatky za dva úvěry 250,- Kč a žádné další poplatky (za garanci sazby, za podpis smlouvy atd.) nebudou. Splátky by tedy měly klesnout nyní cca o 17%.

Přítomní vyjádřili ocenění.

 

Ing. Horáček přečetl usnesení:

Členská schůze schvaluje :

-      Doplatek zůstatků dvou hypotečních úvěrů u Hypoteční banky a.s., poskytnutých na výstavbu bytových domů č.p. 858 - 863 v ul. Sluneční stráň, Liberec 15. Doplatek
1. HÚ ve výši 11 621 752,- Kč bude k datu 18.7.2015 uhrazen částečně z mimořádných splátek členů družstva a částečně z refinancování úvěrem od Československé obchodní banky a.s. (dále jen ČSOB). Doplatek 2. HÚ ve výši 17 056 187,- Kč bude k datu 8.12.2015 uhrazen stejným způsobem.

-      Přijetí dvou střednědobých úvěrů ve výši max. 11 621 752,- Kč (1. HÚ) a 17 056 187,- Kč (2. HÚ) od ČSOB se splatností do 25.5.2026 (1. HÚ) a 25.12.2026 (2. HÚ), s počáteční fixací úrokové sazby ve výši 1,49 % p.a. u obou úvěrů do 25.11.2020, a dále jejich čerpání v termínech od 22.6. do 13.7.2015 (1. HÚ) a od 23.11. do 2.12.2015 (2. HÚ).

-      Zajištění výše uvedených úvěrů ve výši max. 11 621 752,- Kč a 17 056 187,- Kč ve prospěch ČSOB, a to :

-    blankosměnkami vlastními na řad banky s doložkou bez protestu

-    blokací finančních prostředků družstva ve výši 2 měsíčních anuitních splátek úvěrů na spořicím účtu družstva

-    zápisem zákazu zcizení a zatížení bez předchozího písemného souhlasu banky k majetkovým podílům družstva na předmětných nemovitostech do katastru nemovitostí.

 

Bylo  schváleno 100% přítomných hlasů. / pro 44 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů /

-            Členská schůze pověřuje předsedu a místopředsedu představenstva družstva podpisem všech smluv a dokumentů, které s přijetím, zajištěním a čerpáním obou úvěrů u ČSOB souvisejí.

Bylo  schváleno 100% přítomných hlasů. / pro 44 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů /

 

 

6.      P. Ženatý apeluje na všechny, kteří nemají podepsané nové nájemní smlouvy (již od loňského roku, kdy platí nové Stanovy a nový Občanský zákoník je povinnost uzavřít novou nájemní smlouvu), aby kontaktovali paní Rašovskou z Intermy (Kamila Rašovská, 485 221 265, kamila.rasovska@interma-byty.cz). Případně osobně: U Sila 1201, Liberec 30, (růžový dům) v úřední hodiny:

pondělí:          8 – 11 a 12 – 15

čtvrtek:           8 – 11 a 12 – 16

 

7.      P. Ženatý z důvodů ukončení mandátu představenstva zdůraznil důležitost volby nového představenstva. Vyzval přítomné, aby se přihlásili, kdo by chtěl pracovat v představenstvu, případně aby navrhli druhé osoby pro práci v představenstvu. Nebyly předloženy žádné návrhy ze stran ostatních členů družstva.

 

P. Ženatý navrhl Ing. Militkou za členku a místopředsedu představenstva – schváleno / pro 43 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 1 hlas /

P. Ženatý navrhl Mgr. Stupčuka za člena představenstva – schváleno / pro 43 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 1 hlas /

Ing. Militká navrhla p. Ženatého za člena a předsedu představenstva – schváleno / pro 43 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 1 hlas /

 

8.      P. Ženatý přednesl výsledky hospodaření za rok 2014 a upozornil, že podrobnější informace k hospodaření každý obdržel s pozvánkou. Žádný dotaz nebyl vznesen. P. Ženatý vyzval přítomné ke schválení výsledků hospodaření za rok 2014 z výsledkem: zisk k 31.12.2014 ve výši 3.398,30 Kč. Bylo schváleno 100% přítomných hlasů.

 

9.      Diskuse:

 

- Na dotaz, zda je možné uspořit el. energii tím, že nebudou svítit všechny žárovky na patře v domech pan Moravec informoval, že nyní, díky instalaci úsporných žárovek má nyní celý dům spotřebu odpovídající dříve jednomu světlu. Úspora by tedy nebyla podstatná a toto nedoporučuje z důvodu bezpečnosti. V případě, že se dům k tomuto rozhodne, stačí ho kontaktovat a zařídí to.

 

- P. Moravec informoval, že klika na dveřích z garáže do domů je v pořádku, dříve se zloději dostávali do garáže dveřmi z domů, tam je teď „koule“ (tedy bez klíče nelze projít), pokud by se někdo dostal do garáží vraty, bude natočen na kameře, ale ani v minulosti se to prý nestávalo. U členů družstva se nepředpokládá, že by vchod do jiného domu mohli použít z důvodů krádeží. Především to však odpovídá požárním předpisům.

 

-  Pan Hradil požádal o možnost instalace roštu před bytem, který užívá (bytová jednotka v přízemí s předzahrádkou). Musí být propustné s možností odstranění. Bylo schváleno 100% přítomných hlasů.

 

zapsala: Ing. Ivana Kotašková

 

                                                                                      Bohumil Ženatý

                                                                                     předseda družstva

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
Seniorů 1620/13
463 11 Liberec 30

provozovna :
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.