Zápis z členské schůze Bytového družstva CHLUMEC

10.05.2018 07:56

Zápis z  členské schůze Bytového družstva CHLUMEC

ze dne  18.4.2018

 

Datum konání : 18.4.2018 v 17.00 hodin

 

Místo konání : Základní škola Muchova ulice (jídelna), Chlumec

 

Účast členů družstva na členské schůzi : 24 členů disponující 25 hlasy

 

Pozvaní hosté : Ing. Miloslava Ježková – manažer bytových družstev ( Interma BYTY a.s. )

                         Jitka Večerníková – technička ( Interma BYTY a.s. )

 

                          

Dle předloženého programu :

 

 1. 1) Zahájení, prezence

Mgr. Martina Brhelová zahájila členskou  schůzi a  všechny přítomné  přivítala. Dále konstatovala, že se sešlo 24 družstevníků (s počtem hlasů 25), což je nadpoloviční většina a členská schůze je  usnášeníschopná.

 

 1. 2) Zpráva představenstva

Zprávu přednesla předsedkyně družstva Mgr. Brhelová. Shrnula práci představenstva za rok 2017.

 

 1. 3) Seznámení s výroční zprávou představenstva a schválení řádné účetní závěrky za rok 2017 včetně schválení vypořádání hospodářského výsledku  

Se zprávou o výsledku hospodaření družstva za rok 2017 seznámila přítomné Ing. Ježková. Účetní jednotka nevykazuje pohledávky, ani závazky po lhůtě splatnosti. Hospodářský výsledek za rok 2017 skončil ziskem ve výši 30 226,- Kč. Výsledek hospodaření byl schválen. Zisk bude ponechán na účtu.

Schváleno 100% přítomných družstevníků

 

 1. 4) Návrh na zvýšení platby do fondu oprav o 2 Kč/ m2

Ve fondu oprav k 31.12.2018 je částka 1 117 284,- Kč. Byl podán návrh pro zvýšení platby do fondu oprav o 2 Kč/ m2  - s účinností od 1.7.2018. Proběhlo  hlasování, návrh byl schválen.

Schváleno 100% přítomných družstevníků

 

 1. 5) Volba představenstva družstva

11.7.2018 končí funkční období současnému statutárnímu orgánu družstva (představenstvu), na základě toho se přistoupilo k volbě nového představenstva s účinností od 12.7.2018.

Návrh : Mgr. Martina Brhelová - předseda

             František Rundt - místopředseda

Schváleno 100% přítomných družstevníků s účinností od 12.7.2018.       

 

6) Provozní záležitosti

 •  vchodové dveře (po výměně kování) –  zasekávají se, nutno seřídit
 •  neodkládat nábytek ve společných prostorách sklepu
 •  každý si má uklízet po svých zvířatech
 •  kontrola oken – každý si zkontroluje, zda mu nezatéká, případnou závadu nahlásí
 •  č.p. 400 – proběhla kontrola ventilů ve stoupačkách, proběhne výměna
 •  č.p. 399 – bude provedena také kontrola ventilů ve stoupačkách
 •  radiátory – v řádu nečistoty (špatně topí) – prověří domovník - pan Bašta
 •  voda – špatný tlak – předsedkyně družstva vznese dotaz na město
 •  případné reklamace – hlásit na domě č.p. 399 panu Rundtovi, a na  č.p. 400 paní Brhelové

 

7) Diskuse, závěr

 Po krátké diskuzi byla členská schůze ukončena .

 

V Chlumci, dne 4.5.2018                                                                                                               

Zapsala  Ing. Miloslava Ježková                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                              Mgr. Martina Brhelová

                                                                                                        předseda družstva

 

 

 

 

 

 

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.