Zápis z členské schůze konané dne 6.5.2014

26.05.2014 09:20

Z Á P I S 

 

               z členské schůze Bytového družstva ZÚ GAMA, IČO : 25401688,

                                  sídlem : Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

 

 

Datum konání :  6.5.2014 v 17,00 hod.

 

Místo konání :  zasedací místnost Správy bytového fondu Interma BYTY, a.s.

                          adresa – U Sila 1204,  463 11 Liberec 30

 

Přítomno: 31 členů, z toho 13 v zastoupení (celkový počet členů je 46)

 

Pozvaní hosté :  -Ing. Miloslava Ježková – manažer bytových družstev Interma BYTY a.s.                  

                          - JUDr. Jana Seemanová – notářka

 

Program :

 

1.      Zahájení, prezence: předsedajícím schůze byl zvolen předseda družstva, členská byla shledána usnášeníschopnou

2.      Schválení ustanovení stanov čl. 1 až čl. 40, čl. 45 až čl. 64: schváleno 31 hlasy pro (z toho jednomu členu bylo umožněno hlasovat dodatečně)

3.      Schválení ustanovení stanov čl. 41 až čl. 44: schváleno 31 hlasy pro (z toho jednomu členu bylo umožněno hlasovat dodatečně)

4.      Odvolání předsedy a místopředsedy družstva a volba nového představenstva: členská schůze odvolala stávající představenstvo a zvolila nové ve složení Mgr. Jiří Vraný Ph.D. - předseda družstva, Richard Kloss – místopředseda a Ing. Irena Michalíková - člen

5.      Schválení směrnice na rozúčtování tepla: schváleno 30 hlasy pro, 1 člen se zdržel

6.      Schválení výsledků hospodaření družstva za rok 2012: schváleno 30 hlasy pro, 1 člen byl proti

7.      Schválení výsledků hospodaření družstva za rok 2013: schváleno 31 hlasy pro

8.      Schválení odměn členům statutárních orgánům družstva: schváleno 31 hlasy pro

9.      Převedení odměn statutárním orgánům družstva na paušální náhrady nákladů za výkon funkce: schváleno 31hlasy pro   

10. Dluhy, provozní záležitosti: Byla konstatována dobrá platební morálka za poskytované služby, minimální dlužné částky jsou připisovány běžným opomenutím. Členové družstva byli upozorněni na novou zákonnou povinnost hlásit osoby na delší dobu ubytované ve svých jednotkách. Údržbář za domovní službu pan Nýdrle poukázal na nutnost výměny ventilů pro přívody teplé i studené vody do jednotlivých stoupaček v domě a potřeby vytvořit seznam kontaktních telefonních čísel pro případy havárií zejména v souvislosti s přetrvávajícím problémem praskání spojovacích trubek k vodoměrům v bytech.

11. Diskuse, závěr: Diskuze byla vedena především kolem kvality vody po namontování vstupního filtru pro rozvod v celém domě. Pan předseda připomenul, že se toto zařízení skládá ze dvou částí, z filtru pevných částic a z části, jejíž úlohou dodávat do vody látky, které zabraňují usazování vodního kamene. Občasné problémy s tlakem vody jsou řešeny výměnou zaneseného filtru. Pan Nýdrle upozornil, že filtr pevných částic bývá skutečně značně zanesen nečistotami, přestože vodárna garantuje kvalitu dodávané vody. To je ovšem zapříčiněno rozvodnou sítí samotnou. Pochybnosti nad nezávadností složení vody pak vyslovovala především paní Šefraná, která tuto vodu shledává jako velmi nekvalitní zejména pro mytí a praní od doby instalace těchto filtrů. Proto byla na schůzi vyslovena potřeba provedení odborného rozboru nezávadnosti a kvality vody pro případná další opatření. V závěru pak pan Kloss připomenul naléhavou potřebu vlastní preventivní výměny hadic, které přivádějí vodu k nádržím klozetů i pod umývadla a dřezy (o problému se psalo i na internetových stránkách https://hobby.idnes.cz/pripojna-hadice-pancerovana-hlinik-dud-/hobby-domov.aspx?c=A130903_114556_hobby-domov_bma).

 

 

Zápis provedl R.Kloss – místopředseda družstva

 

V Liberci, dne 6.5.2014

 

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.