Zápis z jednání shromáždění společenství vlastníků jednotek Křížová 1611

28.06.2019 10:21

Zápis

z jednání shromáždění společenství vlastníků jednotek Křížová   1611/1

                                       .

 

Datum konání: 19.6.2019 v 19.00 hodin.

 

Místo konání: zasedací místnosti Interma BYTY a.s. U Sila 1201, Liberec 30

 

 

Přitomni hosté: Ing. Miloslava Ježková – manažer BD a SV Interma BYTY a.s.

                           p. Iva Loumová - domovník

                           

                           

 

Účast vlastníků včetně bytového družstva ZENIT + vlastníci ( 68,56 %).

 

 

1) Zahájení, prezentace

 

    Shromáždění zahájila Ing.Radka Michelová, předseda výboru SV. Přivítala přítomné členy SV (jejich zástupce) a představila hosty.

Dle předložené prezentace uvedla, že shromáždění je usnášeníschopné.

 

 

2) Schválení účetní závěrky a výsledků hospodaření za rok 2018

   

Ing. Miloslava Ježková předložila účetní závěrku:

  • SVJ nemá žádné zdanitelné příjmy ani výdaje
  • SVJ nemá žádný majetek
  • Pohledávky: účetní jednotka má pohledávku za firmou ONE-energy (plyn a elektřina), pohledávka byla řádně přihlášena k insolvenčnímu řízení. Jiné pohledávky po lhůtě splatnosti SVJ nevykazuje.
  • Závazky: účetní jednotka nevykazuje závazky po lhůtě splatnosti.
  • Fond oprav: k 31.12.2018 činil zůstatek 659.064,- Kč

Poté nechala předsedající hlasovat o návrhu na schválení závěrky za rok 2018

v předloženém znění.

                  

                             Odsouhlaseno  100% přítomných hlasů

 

 

3) Provozní záležitosti

          

  • oprava zámku u vstupních dveří – vložka vyměněna, v případě problémů bude volána p. Loumová nebo p.Černý
  • oprava omítky domu a instalace lišt do vnitřních průchodů k bytům a do namáhaných míst

      - Odsouhlaseno  100% přítomných hlasů

  • úprava parkovacího místa před nájezdem k domu – místo zůstane neoznačené pro možnost případného parkování

      - Odsouhlaseno  100% přítomných hlasů

  • zatékání do domu – do bytu Kučerových zatéká, v případě problémů bude kontaktovat domovníka
  • postřik mravenců – již aplikován 18.6.2019 na žádost předsedkyně SVJ

 

 

4) Diskuze, závěr

 

parkování – díky nově upravenému jednosměrnému směru jízdy v části ulice Seniorů se zvýšil počet projíždějících aut v ulici Křížová, řidiči nedodržují rychlost, díky pokutám řidičů parkujících podél ulice Křížová mimo vyhrazené parkoviště se snížil počet parkovacích míst a bylo rozhodnuto o ponechání místa před vchodem k domu k případnému parkování, další možné parkování je u výměníku, kde jsou umístěny kamery pro bezpečné parkování. Interma Byty a.s. se snaží situaci řešit.

 

- tabulky, cedule – soukromý pozemek kolem domu. Informace od Interma Byty a.s. o označení soukromého pozemku cedulkami se zákazem venčení psů a informací o soukromém pozemku jiným SVJ ve správě Interma Byty a.s. skončilo zničením cedulí, přestože byly sloupky zabetonovány – zvážit řešení

                                                                                         

                                                                                             zapsala: Ing. Radka Michelová

                                                                                           předseda SV domu Křížová 1611/1

 

 

     

               

V Liberci dne 20.6.2019

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

                

                                                               

 

 

 

 

 

  

                

                

 

 

 

 

                      

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
Seniorů 1620/13
463 11 Liberec 30

provozovna :
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.