Zápis ze schůze 28.1.2015

05.02.2015 12:34

Zápis ze schůze společenství vlastníků domu Křížová 1613

463 11 Liberec 30

 

Datum : 28.1.2015 v 17.30 hod.

 

Místo konání : sušárna domu Křížová 1613, Liberec 30

 

Pozvaní hosté : Ing. Miloslava Ježková – manažer bytových družstev Interma BYTY, a.s.

Jaroslav Nýdrle – technik

 

Účast vlastníků včetně bytového družstva ZENIT - 88,37%

 

Dle předloženého programu:

 

1) Zahájení, prezence

Místopředseda SVJ Radek Vorel všechny přivítal a konstatoval, že se sešlo 88,37% vlastníků a schůze je tedy usnášeníschopná.

 

2) Ukončení členství výboru SVJ a volba nového výboru SVJ

Vzhledem k tomu, že předsedkyně výboru SVJ paní Lenka Adámková požádala o ukončení členství ve výboru SVJ, rozhodl se výbor, že kompletně ukončí svou činnost ke dni konání shromáždění a zvolí se výbor nový. Zároveň se tím sjednotí funkční období členů ve výboru.

Proběhlo hlasování o odvolání současného výboru.

 

Schváleno 100% přítomných vlastníků

 

Následně se přistoupilo k volbě nového výboru na další 5- leté období.

Nový výbor SVJ na další 5leté období byl navržen ve složení Radek Vorel, Jaroslav Janeček a Jaroslav Jinoch.

 

Schváleno 100% přítomných vlastníků

 

3) Provozní záležitosti, seznámení s finanční situace

- mezi svátky se porouchalo čerpadlo topení, pan Nýdrle ( domovník ) zajistil provizorní čerpadlo. Původní bylo vyčištěno a znovu nainstalováno

- okno do kočárkárny – prověřit možnost zabezpečení ( fólie )

- úklid okolo popelnic a domu – již nebude zajišťovat domovník. Cena domovnických prací je ponížena, bude upraveno v předpisech. Venkovní úklid bude zajišťován stejným dodavatelem jako sekání trávy

- pan Nýdrle upozornil na možnost svozu velkých kusů nábytku. Je možno zakoupit známku za 30 Kč ( na městském obvodu ve Vratislavicích, nebo u domovníka ) a jejich technický úsek zajistí odvoz

- byla prověřena možnost na přistavení kontejnerů na tříděný odpad – pokud bychom chtěli zřídit stanoviště tříděného komunálního odpadu je nutno objednat min. 2 sběrné nádoby a určit prostor, kde se umístí

- bylo odsouhlaseno, že příjem z pronájmu části střechy firmě Cerberos nebude vyplácen jednotlivým vlastníkům, ale bude převeden do fondu oprav

Schváleno 100% přítomných vlastníků

 

4) Schválení výroční zprávy hospodaření SVJ

 

Schváleno 100% přítomných vlastníků

 

Diskuse byla konstruktivní – většina dotazů byla přítomnými hosty vysvětlena a následně bylo shromáždění vlastníků ukončeno.

 

 

V Liberci dne 28.1.2015

 

Zapsala : Ing. Miloslava Ježková

 

Radek Vorel

člen výboru

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.