Zápis ze schůze BD VLNAŘSKÁ dne 7.6.2017

09.06.2017 09:17

ZÁPIS

z jednání členské schůze Bytového družstva VLNAŘSKÁ

 

Datum a místo konání: 7.6.2017, Střední odborná škola Liberec, Jablonecká 999/51, 16:00 hodin

Počet členů Bytového družstva VLNAŘSKÁ (dále jen „BDV“) k 7.6.2017: 221

Přítomno celkem: 35 členů BD

 

Program:

1.       Zahájení, prezence

2.       Zpráva o činnosti představenstva od poslední členské schůze BDV

3.       Zpráva kontrolní komise

4.       Schválení výsledků hospodaření družstva za rok 2016

5.       Schválení směrnice BDV č. 01/2017 stanovující manipulační poplatky za udělení souhlasu

         s podnájmem bytové jednotky nebo garáže

6.       Schválení záměru na generální opravu střech domů BDV (zadání vypracování projektové

         dokumentace, zajištění úvěru a příprava výběrového řízení na zhotovitele)

7.       Dluhy, provozní záležitosti

8.       Diskuse, závěr

Pozvaní hosté:

Libor Kafka - vedoucí SBF Interma BYTY a.s.,

Ing. Miroslava Ježková – manažer bytových družstev Interma BYTY a.s.,

Michal Večerník – domovník.

 

Ad 1) Zahájení, prezence

Členské schůzi předsedal Mgr. Michal Mochal, předseda představenstva BDV. Na úvod bylo zkonstatováno, že členské schůzi BD je přítomno 35 členů BDV.

Čl. 24 odst. 6 Stanov BDV stanovuje, že členská schůze je usnášeníschopná pouze v případě účasti nadpoloviční většiny členů BDV. Aktuální stav členů BDV je 221 a tak předseda BDV prohlásil vzhledem k počtu 35 přítomných členů členskou schůzi za neusnášeníschopnou.

Zároveň byl přítomným členům BDV sdělen termín náhradní členské schůze BDV, která se uskuteční ve středu 21.6.2017 od 16:00 hod. opět na adrese Střední odborné školy Liberec, Jablonecká 999/51.

 

Zapsal: Mgr. Michal Mochal

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.