Zápis ze schůze družstva ze dne 25.11.2014

10.12.2014 12:04

Zápis z Náhradní členské schůze Bytového družstva BENEFIT ze dne 25.11.2014

 

Členské schůze  BD Benefit se zúčastnilo celkem 40 členů z celkového počtu 78 členů. Jelikož se jednalo o Náhradní členskou schůzi, byla usnášeníschopná.

1.      Zahájení , prezentace – Ing. Lubomír Kohuš, Ing.Miloslava Ježková

2.      Zpráva představenstva a kontrolní komise za rok 2013 – podrobné seznámení s hospodařením BD (náhled na www.interma-byty.cz), diskuze

3.      Schválení hospodářského výsledku družstva k 31.12.2013

hlasování : proti 0,  zdržel 0,  pro 40                                     výsledek hlasování : schváleno

4.      Informace o nové legislativě a přípravě nových stanov družstva

5.      Schválení odměn za výkon funkce ve statutárních orgánech za rok 2013

hlasování : proti 0,  zdržel 0,  pro 40                                     výsledek hlasování : schváleno

6.      Projednání a schválení smlouvy o výkonu funkce – Statutára – člena představenstva družstva

hlasování : proti 0,  zdržel 0,  pro 40                                     výsledek hlasování : schváleno

7.      Provozní záležitosti:

·         Realizace dlažby na všech patrech společných prostor ve vchodech 1336 a 1337

·         Oprava nátěru zábradlí na balkonech

·         Výměna vchodových dveří ve vestibulech a přesunutí poštovních schránek

·         Možná oprava nebo výměna obvodových oken

 

Na schůzi byli přítomní:

·         Ing.Miloslava Ježková - manažer bytových družstev

·         Ing.Lubomír Kohuš - předseda představenstva družstva

·         Pan Bohuslav Zakoucký – místopředseda družstva

·          Mgr. Viera Lehká – kontrolní komise družstva

 

Seznam příloh:

·         Zpráva hospodaření družstva za rok 2013

·         Průvodní dopis, plné moci

·         Prezenční listy

 

 

V Mladé Boleslavi 26.11.2014                                                                     ……………………………………………    

                                                                                                                Ing.Lubomír Kohuš

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.