Zápis ze schůze konané 4.12.2013

18.12.2013 08:01

Zápis ze schůze společenství vlastníků domu Seniorů 1618, 463 11 Liberec 30

Datum: 4. 12. 2013 v 19.00 hod.

Místo konání: sušárna domu Seniorů 1618, Liberec 30

Pozvaní hosté:   Ing. Miloslava Ježková – manažer bytových družstev Interma BYTY a.s.

                        Libor Kafka – vedoucí správy nemovitostí Interma BYTY a.s.                       

Účast vlastníků včetně bytového družstva ZENIT – 95,54%

Dle předloženého programu:

 1. Zahájení, prezence

Předseda SVJ Mgr. Dominik Fišer všechny přivítal a konstatoval, že se sešlo 95,54% vlastníků a schůze je tedy usnášení schopná.

 1. Schválení nové mandátní smlouvy

Jedná se o smlouvu mezi SVJ Seniorů 1618 a Interma BYTY a.s. (pověřený správce).

Schváleno 100% přítomných vlastníků

 1. Schválení zřízení fondu oprav

Návrh: měsíční příspěvek ve výši 5 Kč/m2 čisté podlahové plochy jednotky (bez balkonů a sklepů) s účinností od 5/2014

I když je dům nový, je nutné začít postupně kumulovat finanční prostředky na budoucí opravy společných částí domu a těch stavebních součástí jednotek, jejichž opravy nepatří k povinnostem jednotlivých členů (Členové jsou povinni sami financovat tzv. drobné opravy, kterými se rozumí zejména opravy a výměna podlahových krytin, částí oken a dveří, kování, vypínačů, zásuvek, uzavíracích kohoutů, vodovodních výtoků, mísících baterií, sprch, van, umyvadel a toalet a další drobné opravy, viz nař. vlády 258/1995 Sb.).

Schváleno 100% přítomných vlastníků

 1. Schválení záloh na nové měřiče

Návrh: měsíčně záloha 90 Kč za bytovou jednotku s účinností od 5/2014

Výměna kalorimetrů a vodoměrů se provádí po 5 letech (legislativní platnost) – cena cca 3 až 5 tis. Kč na bytovou jednotku. Při navrhované ceně se na tuto výměnu naspoří a nebude se muset platit jednorázově.

Schváleno 100% přítomných vlastníků

 1. Schválení úhrady nákladů pro členy výboru SVJ

Návrh: předseda 340 Kč, místopředseda 160 Kč

Pan předseda SVJ přednesl zprávu o své činnosti. Byla odsouhlasena paušální náhrada nákladů související s výkonem funkce předsedy a místopředsedy SVJ v navrhované výši. Ta bude vyplácena kvartálně v průběhu roku s účinností od 1/2014.

Schváleno 91,47% přítomných vlastníků, zdrželo se 4,05% přítomných vlastníků

 1. Nový bankovní účet SVJ

Byl založen nový účet SVJ (Fio banka, a.s.), přes který jdou veškeré platby s účinností od 12/2013.

 1. Informace k vyúčtování za rok 2012

Zpráva o hospodaření za rok 2012 byla zpracována společně s BD ZENIT, od roku 2013 je již založeno samostatné SVJ a je vedeno samostatné účetnictví. Byly opraveny nesrovnalosti ve fakturovaných částkách za sekání trávy. V letošním roce došlo zatím ke snížení ceny za obsluhu kotelny a část ceny za úklid se nově platí domovníkovi.

 1. Provozní záležitosti
 • Odpady – na adrese Seniorů 1618 nejsou nahlášeni všichni uživatelé bytů, kteří odpad tvoří. Je nahlášeno pouze 21 osob. Předseda SVJ apeloval na všechny, aby zašli na město a nahlásili se k platbě za odpad (je možno mít adresu tvoření odpadu jinde, než je nahlášen trvalý pobyt) a aby více využívali nádob na tříděný odpad a neukládali jej mimo nádoby. Neplatiči budou kontaktování, aby zjednali nápravu.
 • Zamykání dveří – bylo znovu projednáno a schváleno celodenní zamykání vchodových dveří 

Schváleno 100% přítomných vlastníků

 • Výtahy – v případě problémů možno zavolat přímo na linku uvedenou ve výtahu, nutno o tom informovat předsedu
 • Reklamace společných částí domu – nevyřešené reklamace:
  • Protékající střecha ve vstupní chodbě – zdá se již v pořádku
  • Popraskaná fasáda – bude opraveno snad příští rok
  • Problémy s dlažbou okolo rohožky – 2x opravováno, ale stále není dobré
  • Vlhkost v chodbě u garáží – pravděpodobně už nyní suché, takže bude stačit opravit omítku
  • Vyčištění topného systému – na požádání vyčistí filtry v bytech pan domovník, kompletní vyčištění celého systému bude provedeno po skončení topné sezóny
 • Smlouva o věcném břemenu pro ČEZ – do konce roku bude snad již vloženo do katastru, čeká se na poslední chybějící podepsané smlouvy
 • Kočárkárna – poděkováno za vyklizení, parkování elektrického skútru bude tolerováno, dokud zde nebude překážet
 • Sušárna – u sušárny bude vyměněna vložka zámku, aby do ní měli přístup všichni obyvatelé domu, bude stejná s kočárkárnou a dveřmi do sklepů.
 • Vznesen požadavek na pořízení aretace na vchodové dveře – domovník zajistí cenovou nabídku
 • Parkování – všichni obyvatelé by si měli uvědomit, že parkoviště není hřiště. Je nutno dávat pozor na děti, kteří si tu hrají. Parkování je možné pouze na vyhrazených místech a nikoli podél, hříšníci budou znovu upozorněni.
 • Problémy s některými nájemníky a hlukem – každý vlastník je zodpovědný za nájemce, kterému byt pronajal. Původní problémoví nájemníci z bytu č. 22 se již odstěhovali. Na údajný hluk z bytu č. 20 si stěžují pouze nájemníci Titovi z bytu o patro níž, všichni byli požádáni o větší tolerantnost, protože byty nejsou ideálně zvukově odizolované.
 1. Podněty členů společenství, diskuze, závěr

Diskuse byla konstruktivní – většina dotazů byla přítomnými hosty vysvětlena. Pan předseda SVJ Mgr. Dominik Fišer poté poděkoval všem za účast a shromáždění vlastníků ukončil.

V Liberci dne 4. 12. 2013

 

Mgr. Dominik Fišer

                                                                                                                                                                                                     předseda SVJ                                             

Zapsala: Ing. Miloslava Ježková

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
Seniorů 1620/13
463 11 Liberec 30

provozovna :
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.