Zápis ze schůze předsedů samospráv, představenstva a kontrolní komise dne 27.1.2015

10.02.2015 11:10

 

Zápis ze schůze předsedů samospráv, představenstva a kontrolní komise konané dne 27.1.2015 od 18 h na Tenisu
 

 

Účast: viz prezenční listina

1) Personální změny: byli zvoleni noví předsedové samospráv u 4 domů

- od 01.12.2014 – Široká 8            – p. Martina Jindrová
- od 01.02.2015 – Široká 14          – p. Karel Kutiš (místo pana Švarce)
- od 01.01.2015 – Široká 24          – p. Vlastimil Cakl
- od 01.01.2015 – Široká 26          – p. Jaroslav Adam

Byly aktualizovány kontakty a předány všem předsedům samospráv na schůzi.

2) Aktuální počty přihlášených osob  byly předány všem předsedům samospráv.
Paní Kmetyová zajistí podrobné přehledy o přihlášených podnájemnících a dodá všem předsedům samospráv do schránek.

3) Aktuální stavy dlužníků byly předány všem předsedům samospráv.


4) Ing. Barková podala k soudu žalobu o zaplacení dlužné částky za provizi – 3. faktura jí nebyla družstvem proplacena. Družstvo proti rozsudku podalo odpor v zákonné lhůtě.
Vyřizuje JUDr. Vorel z Liberce.

5) Zůstatky fondu na údržbu pozemků (stav k 31.12.2014) pro jednotlivé domy byly sděleny všem předsedům samospráv. Byly rozdány formuláře pro souhlas s použitím peněz na úhradu servopohonů (cca 13.000,- Kč) pro ty domy, které mají dostatečnou rezervu. Termín pro odevzdání: do 10.2.2015 p. Kmetyové do schránky. Předá správci.

Úspora fondu na údržbu pozemků pro dům U Tenisu 4675 A/B/C bude použita k úhradě dlužné částky za opravu fasády. Pan Vrabec zajistí souhlas nadpoloviční většiny členů družstva v daném domě. Tím dojde ke splacení bezúročné půjčky, kterou odsouhlasilo bývalé představenstvo aniž by si prověřilo dostatečné zajištění financí na opravu domu.

4) Úklid sněhu a zimní údržba
Firma Kopřiva - pan Vrabec – zlepšit úklid sněhu u domu U Tenisu 675 A/B/C.
p. Baďura – byly vzneseny připomínky k odklízení sněhu bagrem, kdy údržba pozemků probíhá i když sníh nepadá nebo je sněhu málo. Kontrolní komise zjistí podmínky smlouvy a objednávek u p. Večerníkové.

5) Volný byt (p. Briksí, Široká 10) – byl nabídnut k prodeji obálkovou metodou. Termín ukončení příjmu nabídek: 31.1.2015.

6) Od 1.1.2015 je družstvo pojištěno u pojišťovny ALLIANZ (místo původní GENERALI). Představenstvo společně s Kontrolní komisí rozhodlo a vybralo nejlevnější nabídku z předložených při zachování stejných podmínek pojištění (úspora oproti původní smlouvě cca 60.000,- Kč).

7) Od 1.1.2015 byla uzavřena nová smlouva na servis a revize výtahů OTIS – 6 ks.
Při zachování stejných podmínek – NADSTANDARD - byl snížen měsíční paušál. (Mělo by dojít k roční úspoře cca 24.000,- Kč).
Paní Kmetyová bude kontaktovat MSV – 2 ks, zda je možné snížit cenu alespoň na úroveň cen firmy OTIS, která je levnější než MSV. Výpovědní doba u MSV je 6 měsíců.


8) Předsedové samospráv byli informováni o schválených podnájmech bytů za poslední období a o schválení proplacení faktur za opravy v jednotlivých domech. Téměř všichni předsedové samospráv nebyli informování techničkou Intermy, p. Večerníkovou
o prováděných opravách v domě tak, jak bylo dohodnuto na osobním setkání se zástupci správce Intermy. Kontrolní komise prověří situaci a pokusí se zjednat nápravu.

9) Předsedové samospráv byli informování o možnosti drobného nákupu materiálu na údržbu pozemků a domu do výše 4.000,- Kč / ročně bez nutnosti souhlasu nadpoloviční většiny členů družstva pro jednotlivý dům. Doklady se proplácí převodem na účet, stačí je předat p. Kmetyové nebo p. Šindlerovi.

10) Fond oprav – hledáme vhodnou banku, do které budou převedeny další úspory, aby nebyla překročena hranice pojištěných vkladů 100.000,- EUR na jednom účtě.

11) Náhrady předsedů samospráv – všichni přítomní předsedové samospráv odsouhlasili návrh na stanovení náhrad dle počtu bytů v jednotlivých domech.
Původní částka činila: 13 domů x 6.000,- Kč / ročně = celkem 78.000,- Kč.
Tento návrh bude předložen členské schůzi ke schválení v I. pololetí roku 2015.
Dále bude členské schůzi předložen návrh na výplatu náhrad v této schválené výši již za rok 2014 a to takto:

dům s 19 byty:             5.060,- / ročně     x 8 domů = 40.480,- Kč
dům se 24 byty:          6.390,- / ročně     x 4 domy = 25.560,- Kč         
dům se 45 byty:        11.960,- / ročně     x 1 dům   = 11.960,- Kč
--------------------------------------------------------------------------------------
celkem                                                                      78.000,- Kč

---------------------------------------------------------------------------------------


12) Diskuze:
pan Švarc (Široká 14)
- stížnost na neřešení odstranění problému – zatékání šachtou do domu, zalití výtahové šachty dešťovou vodou. I přes opravu nadále do domu zatéká.
 

 

 


Zapsala: Pavla Kmetyová

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.