Zápis ze schůze předsedů samospráv, představenstva, kontrolní komise dne 3.11.2014

10.02.2015 11:08

Zápis ze schůze předsedů samospráv, představenstva a kontrolní komise konané dne 3.11.2014 od 18 h na Tenise
 

Účast: viz prezenční listina


1) Personální změny:
- Ing. Hille rezignoval na funkci člena představenstva k 31.10.2014. Na příští členské schůzi se bude konat volba nového člena představenstva.
- pan Aleš Šimůnek končí ve funkci předsedy samosprávy k 30.11.2014 - bude zvolen nový předseda samosprávy.
- p. Imlauf končí ve funkci předsedy samosprávy k 31.12.2014 - bude zvolen nový předseda samosprávy.

2) Provize Ing. Barkové bude vyplacena podle Zprostředkovatelské smlouvy a Dodatku ke zprostředkovatelské smlouvě, které podepsalo bývalé představenstvo. Je třeba, aby Ing. Barková doložila potvrzení z banky, že jí nebyla bankou vyplacena provize a aby provize byla vypočtena správně a v souladu se smlouvami. Odměna finanční poradkyně bude rozpočítána mezi ty členy družstva, kteří mají hypotéku a podle její výše.

3) Zůstatky fondu na údržbu pozemků (stav k 30.10.2014) s vyčíslením čerpání pro jednotlivé domy byly předány předsedům samospráv. Všichni byli upozorněni, že je třeba písemného souhlasu s čerpáním z fondu nadpoloviční většiny členů družstva v jednotlivých domech.

4) Úklid sněhu a zimní údržba
Firma Kopřiva - pan Vrabec - předložil novou smlouvu na zimní úklid sněhu. V mapce jsou vyznačena místa, která uklízí. Ve smlouvě je uvedeno, že zimní úklid bude prováděn při spadu sněhu nad 4 cm a do 7 hodin ráno. Úklid může být v případě potřeby prováděn opakovaně. V minulé smlouvě byla výše sněhu 10 cm.
Po telefonické dohodě 6.11.2014 bylo s panem Vrabcem dohodnuto kompromisní řešení a to 7 cm. Smlouva bude změněna a podepsána.

p. Baďura - úklid bagrem bude prováděn dle sdělení p. Večerníkové – techničky Intermy na základě objednávky jako v minulých letech.

Představenstvo navrhuje hradit zimní údržbu p. Baďury z fondu na údržbu pozemků, pokud zde bude dostatečná finanční rezerva a ne z podílových nákladů jak tomu bylo doposud.

5) Sekání trávy - letní údržba pozemků
Představenstvo obdrželo nabídku od firmy SKS - p. Šarborta, který provádí seč pro město Jablonec nad Nisou. Cena je výrazně levnější než firma Kopřiva (1,33 Kč vč. DPH 21% za 1 m2, celkem 20.110,- Kč vč. DPH jedna seč - dle vyznačení v mapce), proto bude tato služba objednána v roce 2015 u firmy SKS. Pan Vrabec nabídl sekání za 1,80 Kč, cenu bohužel snížit nemůže.

Město Jablonec nad Nisou provádí údržbu keřů a porostů, které vysadilo.
Keře, které si přesedové samospráv vysadili svépomocí si udržují sami.

6) Dlužníci
V měsíci říjnu proběhl převod družstevního podílu na nového člena družstva. Dluh p. Růžičkové (Široká 10) byl uhrazen a p. Stloukalové předán nový aktuální přehled stavu dlužníků.
Dne 27.11.2014 bude exekučně vystěhována p. Briksí (Široká 10). Poté dle informací správce Intermy bude provedena oprava bytu a byt bude nabídnut k prodeji.

7) Servopohony
V měsíci říjnu byla provedena výměna servopohonů v 6 bytových domech. Do konce roku 2014 bude provedena výměna servopohonů ve zbývajících 6 domech.

8) Výtahy
Bylo ukončeno výběrové řízení na dodavatele servisu a revizí výtahů. Dle předložených nabídek se jeví jako výhodné zůstat u firmy OTIS (zejména kvůli technické náročnosti oprav) a změnit pouze tarif z nadstandardu na standard.

9) Pojistná smlouva u GENERALI byla po porovnání konkurenčních cenových nabídek pojištění a po projednání představenstvem a kontrolní komisí vypovězena k 31.12.2014. Čekáme na vyjádření pojišťovny, protože smlouva byla bývalým představenstvem uzavřena na dobu 5 let tj. do  31.12.2017.

10) Podnájmy bytů, faktury za opravy
Předsedové samospráv byli informováni o schválených podnájmech bytů za poslední období a o schválení proplacení faktur za opravy v jednotlivých domech.

11) Diskuze:
pan Švarc (Široká 14)
- žádá o úpravu keřů a stromů za domem směrem od schodů k lesu - zjistit komu patří pozemek.
- žádá o úklid sněhu na parkovišti traktorem - zjistit rozsah údržby silnic
- poslat všem předsedům samospráv "Souhlas s použitím fin. prostředků z úspory z fondu na údržbu pozemků"
 

 Zapsala: Pavla Kmetyová

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.