Zápis ze schůze představenstva a kontrolní komise dne 10.8.2014

10.02.2015 11:00

Zápis ze schůze představenstva a kontrolní komise bytového družstva dne 10. 8. 2014

 

Přítomni: Zdeňka Kratochvílová, Daniel Chalupecký, Michal Novotný, Pavla Kmetyová

Omluveni: Ing. Hille, Eva Lopatková

 

Termín příštího sekání trávy – Pavla Kmetyová telefonicky s panem Šarbortem z města zjistila, že bude na přelomu srpna a září.

Kontejnery na kompost – dotazem na město D. Chalupecký zjistil, že nebudou kvůli vzdálenosti od kompostárny instalovány.

Cvičák – D. Chalupecký sjednává na městě schůzku k projednání jeho dalšího osudu. Představa je taková, že tam můžeme mít hřiště (např. volejbalové) ale i třeba tzv. senior park s cvičícími stroji, záleží na tom, jak se dohodneme s městem.

Osadní výbor – D. Chalupecký se sejde na konci srpna s předsedou prosečského osadního výboru k projednání možností spolupráce.

Odměna finanční poradkyni – Odměnu finanční poradkyni za převod hypotečního úvěru družstva ve výši 163 360 Kč (další faktury), kterou podepsalo předchozí představenstvo (pí. Čechová, Ing. Dušek) dle Dodatku ke zprostředkovatelské smlouvě, bude muset družstvo dle t.č. dostupných dokumentů pravděpodobně uhradit, o věci se intenzivně jedná. Dne 15.7.2013 proběhly dílčí členské schůze, kde měl být odsouhlasen Dodatek ke zprostředk. smlouvě. Výsledky jednotlivých hlasování dosud nebyly zveřejněny. Výpočet rozdělení mezi družstevníky bude vycházet z celkové částky provize, která se poměrnou částí (podle výše úvěru) rozdělí mezi členy družstva, kteří mají hypotéku. Dojedná pí. Kmetyová s pí. Kockovou. Podrobně budou družstevníci informováni na členské schůzi. Ohledně výše provize pro finanční poradkyni bude jednání na Intermě s p. Kafkou a Ing. Ježkovou 12.8.2014 (p. Kmetyová, p. Novotný).

Odměny statutárním orgánům – Bylo konstatováno, že z částky určené pro výplatu odměn statutárním orgánům byly vyplaceny paušální náhrady domovním důvěrníkům za jejich výdaje v uplynulém období, které se nezdaňují. Odměny členům statutárních orgánů, tj představenstvo a kontrolní komise, se zdaňují a podléhají odvodům ZP a SP, což zatíží rozpočet celého družstva. Byly učiněny určité návrhy, jak toto eliminovat, ale je nutno toto projednat se SBF, které připravuje na toto téma novou směrnici v souladu se Zákoníkem práce a s novým ZOK (Zákon o obchodních korporacích).

Schůze předsedů samospráv na 8.9. v 18:00 na tenisu – příprava dílčích schůzí stran změn stanov, směrnic, domovního řádu. D. Chalupecký rozešle svoje návrhy k další práci.

Pojištění družstevních nemovitostí – představenstvo navrhuje změnu pojistné smlouvy, která povede k zprůhlednění pojistných podmínek a k odstranění pochybností vzešlých z upřednostňování vlastních zájmů pana Duška. Zároveň přechodem od pojišťovny Generali může dojít i při zachování současných pojistných podmínek k výraznému ušetření pojistných nákladů.

Výtahy – na základě podnětu pana Blabolila vyhlásila p. Večerníková – technička SBF výběrové řízení na servisní a revizní práce výtahů. Porovnání nabídek proběhne v měsíci záři 2014.

Příští schůze představenstva a kontrolní komise proběhne 27.8. v 18:00 u pí. Kratochvílové doma.

 

 

 

Zapsal: Chalupecký

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.