Zápis ze schůze představenstva BD HORNÍ PROSEČ 27.1.2014

27.03.2014 13:01

Zápis ze schůze představenstva BD Horní Proseč 27.1.2014

 

Přítomni: P. Čechová, ing. Dušek, E. Stloukalová

Přizván: p. Vrabec

1. Pan Vrabec by měl zájem o post dlouho hledaného předsedy samosprávy domu U tenisu 4675 A,B,C.

   Za odvedenou práci by mu náležela odměna 1.000,-kč měsíčně a to z důvodu, že je zde 45 bytů.

   email.    vrabec47@seznam.cz                 mobil  777 005 975

   Pan Vrabec svolá na pondělí 3.2.2014 domovní schůzi v 18.30hod, kde musí být schválen nadpoloviční většinou majitelů bytů a musí být proveden zápis.

   Přítomen za představenstvo bude ing. Dušek.

   V případě, že nedojde ke zvolení předsedy samosprávy, bude tento objekt z BD uvolněn a bude si nadále organizační záležitosti zajišťovat sám.

2. Paní Schejbalová Široká 26, si stěžuje na úklid sněhu. Vzhledem k tomu, že ještě téměř žádný nebyl vyřídila toto předsedkyně po telefonu.  Úklidová služba má ve smlouvě úklid sněhu od 7cm po spadu.

3. Banky nechtějí naše peníze, které ukládáme do fondu oprav a rádi bychom je zhodnotili. Jednání nadále probíhají.

4. Nové předpisy úhrady služeb spojených s bydlením budou místo v lednu až v květnu po vyúčtování roku 2013.

5. Dotaz na předsed. má pan Graclík Široká 10 schválenou žádost na nový podnájem od února 2014?

   Neví - zjistí.

6. Hnojivo pro pozemek Široká 22, je domluveno s fy Kopřiva, bude provedeno až sleze sníh.

7. Anténa na střeše domu Široká 22, zjistit od kdy a zda je souhlas k instalaci, zjistí předseda a ing. Dušek.

8. Paní Briksí Široká 10 má instalovaný satelit bez souhlasu družstva, ačkoli byla předsedou samosprávy, že má o souhlas dodatečně zažádat dosud tak neučinila. Byla rovněž požádaná o písemné sdělení jmen tří cizích lidí fy distribující letáky, kterým dala klíče od kočárkárny a tudíž i ke vstupu do obytného prostoru a ke sklepům. Ostatní nájemníci se cítí tímto ohroženi. Platí pro ni jiná pravidla než pro ostatní?

 

9. Představenstvo rozhodlo, že ušetřené finance za údržbu pozemků do roku 2013 budou přerozděleny zpět na jednotlivé domy /podle počtu bytů/. S penězi naloží podle svého uvážení, musí být schváleno majiteli bytů nadpoloviční většinou + předsed. družstva.

10. Široká 10 částku asi 14.000kč použije na malování společných prostor. Musí být objednávka, kalkulace vybrané fy, souhlas nadpol. většiny majitelů bytů, souhlas představenstva.

11. Předseda dává návrh na vyloučení z družstva p. Daníčka  Radka, Široká 17 pro dluhy na úhradách za služby spojené s bydlením.

     Představenstvo souhlasí s odebráním členství ve družstvu pro hrubé porušení stanov družstva.

12. V případě p. Růžičkové Široká 10, která je rovněž dlužnicí, by mělo snad dojít ke změně majitele a Růžičkovi zůstanou nadále v podnájmu?

13. V polovině května 2014 je potřeba udělat členskou schůzi . Termín 13.5. nebo 19.5. v 18 hodin ing. Dušek zajistí zasedací místnost na městě. Děkujeme

14. ing. Dušek nová e-mailová adresa marcela_duškova@generali.cz

 

 

                                                                           zapsala Stloukalová Eva

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.