Zápis ze schůze představenstva dne 31.3.2014

25.04.2014 09:34

Zápis ze schůze představenstva BD Horní Proseč 31.3.2014

 

Přítomni:P.Čechová, ing.Dušek, E.Stloukalová

               P. Kmetyová předseda Kontrolní komise

 

P.Čechová bude dávat na vědomí předsedům samospráv povolení k pronájmům, aby věděli

o pohybu lidí v domě.

 

V pondělí 7.4.2014 v 18.00 na kurtech schůze představenstva a předsedů samospráv.

Příprava členské schůze, organizační záležitosti.

BD Śiroká 24 žádá nákup keřů, bude řešeno na schůzi s dom.důvěrníky.

Fond oprav 4 000 000,-Kč  vráceny na běžný účet, banky nemají zájem o tak vysoké částky,

naše finanční poradkyně má zjistit kam by se eventuálně daly peníze uložit.

Představenstvo se dohodlo ( rozhodlo ), že  na 6 měsíců se vloží 1.500 000,- Kč do

Sberbank (úrok 0,65) a J&T bank na rok (úrok 2,1%)  vloží částku 2.500 000,-Kč.

Dále se řešilo, jak kdo hradí opravy v bytě. V Široké 18 odpadávají kachličky v koupelně,

jedná se o byt města, kdy oprava měla být hrazena nájemcem. Z rozhodnutí p.Večerníkové 

měla být oprava hrazena z podílových nákladů celého domu,  s čímž nesouhlasíme.

Ing.Dušek se pokusí vypracovat doplněk ke stanovám, který by toto řešil, předloží k diskuzi

a schválení  na členské schůzi.

Předseda vyřeší odměnu pro finanční poradkyni.

Předseda připraví vyplacení finančních náhrad pro předsedy samospráv a představenstvo

za rok 2013, návrhy předloží v pondělí  7.4.

 

                                       zapsala: Stloukalová

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.