Zápis ze schůze představenstva, kontrolní komise a předsedů samospráv konané dne 29.1.2018

15.02.2018 10:19

Bytové družstvo HORNÍ PROSEČ

IČO 25411128

 

Zápis ze schůze představenstva, kontrolní komise a předsedů samospráv
konané dne 29.1.2018 v 18 h v restauraci na Tenisu

 

Účast: viz prezenční listina

Hosté: p. Jan Moravec, pí Božena Caklová, pí Marta Procházková

 

  1. Vybudování dětského hřiště na místě bývalého kynologického klubu Horní Proseč

 

Paní Caklová a Procházková informovaly předsedy samospráv o tom, že na zastupitelstvu města dne 18.1.2018 zazněl opětovný požadavek osadního výboru Proseč nad Nisou na vybudování dětského hřiště pro starší děti cca od 10 do 15 let v prostoru bývalého kynologického klubu Horní Proseč. V požadavku však není upřesněn typ hřiště, zda je zájem o vybudování sportoviště na míčové hry nebo o workoutové hřiště (herní prvky) jako jsou prolézačky, lezecká stěna, lanové prvky, případně workoutové hřiště pro děti a posilovací prvky pro dospělé. Na vybudování hřiště je vyčleněno 1,5 mil. Kč. Předsedové samospráv obdrželi dotazníky pro obyvatele sídliště k vyjádření jejich názoru, jakou variantu by upřednostňovali.

 

  1. Problematika obsluhy výměníkových stanic

 

K nabídce Jablonecké energetické na obsluhu výměníků na teplo podal pan Moravec doplňující informace. Výhradní zastoupení na údržbu typů výměníků na našem sídlišti má společnost Applic, která má také k zařízení veškerou dokumentaci, včetně speciálních kódů – zařízení je zakódované. Se společností Applic doposud pan Moravec spolupracoval. Se spol. Applic také spolupracuje Jablonecká energetická. Při posledním jednání bylo panu Moravcovi sděleno, že firma Applic již nemá zájem s jeho firmou nadále spolupracovat, tedy že spol. Applic upřednostňuje spolupráci s Jabloneckou energetickou. Pan Moravec tedy sdělil, že je za této situace ochoten předat správu nad výměníkovými stanicemi Jablonecké energetické od 1.9.2018.

Pan Moravec by nadále zajišťoval pouze domovnické práce v jednotlivých domech, cenovou nabídku za tyto služby předloží co nejdříve. Výše měsíčního paušálu za obsluhu výměníků Jablonecké energetické je srovnatelná s výší měsíčního paušálu, který byl hrazen panu Moravcovi (firma Akrite). V pracích zahrnutých do tohoto paušálu Jablonecké energetické však není uvedena cena za servis v případě odstraňování poruch a za materiál. V současné době připravuje Jablonecká energetická návrh smlouvy a kompletní cenovou nabídku včetně materiálu. Tyto podklady budou předloženy předsedům samospráv a poté bude schválení nabídky a případný přechod pod správu Jablonecké teplárenské jedním z bodů k odsouhlasení na výroční členské schůzi.

 

  1. Krádeže v kočárkárnách

 

V několika domech došlo ke krádežím věcí v kočárkách. Pan Moravec navrhnul jako prevenci před dalšími krádežemi nainstalování bezpečnostního kování a bezpečnostních vložek do dveří.

 

  1. Zvolení nových předsedů samospráv

 

Ke dni 1.1.2018 byl za dům č. 10 zvolen jako předseda samosprávy pan Vladislav Kobr a za dům č. 20 pan Jaroslav Hlavatý.

 

  1. Aktuální stav dlužníků

Předsedům samospráv byl předán aktuální stav dlužníků v jednotlivých domech k 31.12.2017. 
 

 

  1. Drobné opravy v jednotlivých domech

 

S předsedy samospráv byla provedena kontrola vystavených faktur za drobné opravy prováděné v jejich domech.

 

 

Zapsala:

Bc. Martina Jindrová

 

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.