Zápis ze schůze představenstva, kontrolní komise a předsedů samospráv konané dne 3.2.2020

13.02.2020 15:08

Bytové družstvo HORNÍ PROSEČ

IČO 25411128

 

Zápis ze schůze představenstva, kontrolní komise a předsedů samospráv
konané dne 3.2.2020 v 18 h v bistru na tenisu

 

Přítomni: dle prezenční listiny

  1. Přehled dlužníků

Předsedkyně představenstva sdělila předsedům samospráv aktuální výše dluhů u jednotlivých  dlužníků v jejich domech s tím, aby vyzvali dlužníky k vyrovnání dluhu. 

  1. Aktuální kontakty na členy družstva

Předsedkyně představenstva předala všem předsedům samospráv aktuální seznamy osob včetně kontaktů v jednotlivých bytech a domech.

  1. Informace o schválených fakturách

Předsedkyně představenstva informovala jednotlivé předsedy samospráv o provedené kontrole faktur, které jí byly předloženy správcem k podpisu. V domě č. 4675 (U Tenisu) v bytě č. 7  byla provedena oprava štuku v bytě družstevníka, která byla nesprávně uhrazena z podílových nákladů domu. Náklady na opravu si uhradí družstevník sám (částka mu bude stržena ve vyúčtování za rok 2019).
Kontrolní komise zkontroluje, zda pojišťovna uhradila opravu štuku po zatečení v domě Široká 26, byt č. 3 (pojistná událost). Opravu provedla fa. Úpravy povrchů NANO, částka za opravu 6.440,- .

  1.  Spol. OTIS

Předsedkyně představenstva kontrolou předložených faktur společností OTIS (opravy a servis výtahů) zjistila, že tato společnost fakturuje i odstraňování závad, které jsou zahrnuty v paušální částce na základě uzavřené smlouvy. Proběhne tedy jednání ohledně těchto nesrovnalostí.

  1. MSV 

MSV zaslalo družstvu informaci o uplatnění inflačního navýšení paušální ceny servisních služeb. Od 1.10.2019 bude uplatněn inflační index o 2,1 % a dojde k úpravě ceny pro rok 2019.

  1. Archivace účetnictví

Veškerou účetní dokumentaci BD od roku 2010 do současné doby převzal od INTERMY místopředseda představenstva p. Kobr k archivaci.

  1. Úklid společných prostor v domech

Pan Tománek, jednatel společnosti UNIKONTROL, která provádí na základě smlouvy úklid v některých domech BD, informoval představenstvo o zamýšleném navýšení ceny o 27 % za prováděné práce od února 2020 s tím, že cenu nenavyšoval 8 let a v současné době již stávající cena není pro jejich společnost udržitelná vzhledem ke stále stoupajícím nákladům. Pan Tománek byl předsedkyní představenstva vyzván k předložení návrhu nové smlouvy, ve které bude přesně stanovená nová cena za úklid. Do současné doby návrh smlouvy předložen nebyl. Po předložení návrhu bude třeba, aby si družstevníci v domech, ve kterých spol. UNIKONTROL provádí úklid, odsouhlasili novou smlouvu, případně si schválili jiný způsob provádění úklidu společných částí ve svých domech.

  1. Dohoda o společném postupu Města a BDHP

V současné době je vypracována dohoda o společném postupu Města a BDHP, ve které je přesně stanoven postup průběhu majetkového vypořádání Města Jablonec n.N. a BD Horní Proseč. Dohoda bude předložena zastupitelstvu ke schválení.

  1. Vyrozumění o provedeném vkladu do KN

Přítomní předsedové samospráv obdrželi vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí Prohlášení vlastníka nemovitosti o vymezení jednotek podle občanského zákona ze dne 9.12.2019.  Vyrozumění pro dům č. 26 bude dodáno p. Adamovi v následujících dnech.

  1. Úprava televizních antén

Do 31.3.2020 budou nainstalovány na antény pro jednotlivé domy zesilovače k příjmu DVBT+2 vysílání. Instalaci bude provádět p. Machačka. Bude třeba ověřit, zda instalace bude zajištěna ve všech domech.

 

Zapsala:

Bc. Martina Jindrová

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.