Zápis ze schůze představenstva, kontrolní komise konané dne 11.6.2018

08.08.2018 07:44

Bytové družstvo HORNÍ PROSEČ

IČO 25411128

 

Zápis ze schůze představenstva, kontrolní komise 
konané dne 11.6.2018 v 18 h

 

Přítomni: Pavla Kmetyová, Martina Jindrová, Michal Novotný, Eva Lopatková, Zdena Kratochvílová

 

  1. Problém zatékání do vchodu „A“ v domě č. 4675 ul. U Tenisu

 

Při silných dešťových srážkách zateklo do vchodu „A“ v domě č. 4675 ul. U Tenisu, kde zůstala stát voda. Problém řeší paní Večerníková, která nechá vyčistit kanály a odtok vody se svede ke garážím.   

  1. Výkon funkce předsedy samosprávy v domě č. 4790/20 Široká ul.

 

K 31.3.2018 se vzdal funkce předsedy samosprávy pan Jaroslav Hlavatý, který tuto funkci vykonával od 1.1.2018. V současné době není zvolen nový předseda samosprávy, pokud nastane v tomto domě nějaký problém nebo potřeba schválení nějaké záležitosti, věc bude řešit přímo představenstvo, respektive jeho předsedkyně. Je třeba ošetřit nárok na náhradu hotových výdajů do doby, než bude zvolen nový předseda samosprávy a jeho práce bude vykonávána předsedkyní představenstva.

 

  1. Jablonecká energetická - úprava smlouvy

 

Návrh smlouvy od Jablonecké energetické vykazuje nedostatky, kdy po konzultaci se zástupcem této společnosti p. Kočím se smlouva upravuje dle požadavků.

 

  1. Stav fondu oprav

 

Pan Chalupecký zjistí stav fondu oprav ke dni 30.6.2018.

 

 

 

  1. Poškození fasád u většiny domů na sídlišti napadením řasami

 

Fasáda většiny domů na sídlišti je napadena řasami v menší či větší míře. Nejvíce je zasažen řasami dům v Široké 4864/8, kdy družstevníci v tomto domě odsouhlasili opravu spočívající v omytí fasády, ošetření pomocí nanotechnologie a zvětšení vnějšího izolantu v celkové výši 700 000,- Kč. Opravu provede fa Zeman Mníšek.

Do budoucna by se touto technologií mohly postupně opravit fasády ostatních napadených domů.

 

  1. Výměna měřáků tepla a vody

V letošním roce uplyne 5 let, kdy jsou v užívání měřáky tepla a vody a je nutné je vyměnit. Po provedeném průzkumu trhu byla na schůzi schválena realizace firmou RENOVA.

 

  1. Stav dlužníků

 

Po provedené kontrole stavu dlužníků bylo zjištěno, že jedna členka družstva opakovaně nehradí náklady na bydlení. Záležitost s touto osobou byla správcem i představenstvem již několikrát řešena, byla jí poskytnuta možnost splátkového kalendáře, kterou sice využila, nicméně dlužná částka opět narůstá a zůstává nezanedbatelná. V úvahu přichází soudní řešení celé záležitosti a návrh na vyloučení této členky z družstva.

 

  1. GDPR

 

Od 25.5.2018 vstoupil v platnost nový zákon o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR. Správce pro svoji činnost potřebuje shromažďovat některé osobní údaje členů družstva a jejich rodinných příslušníků, proto připravil „Souhlas se zpracováním osobních údajů“ dle tohoto zákona s poučením. Předsedové samosprávy tento souhlas předali všem členům k podpisu, po podpisu je prostřednictvím p. Jindrové do konce června vrátí zpět správci. Členům, kteří nebyli k zastižení, správce „Souhlas“ zašle k podpisu poštou.

 

 

Zapsala: Bc. Martina Jindrová

 

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.