Zápis ze schůze představenstva, kontrolní komise konané dne 23.7.2019

19.08.2019 14:11

Bytové družstvo HORNÍ PROSEČ

IČO 25411128

 

Zápis ze schůze představenstva, kontrolní komise 
konané dne 23.7.2019 v 19 h

 

Přítomni:         Pavla Kmetyová, Vladislav Kobr, Martina Jindrová,
                        Alena Hušková, Zdena Kratochvílová

Omluven: Michal Novotný

 

  1. Kontrola účetnictví

Předsedkyně představenstva Pavla Kmetyová si vyžádala u správce o přehled došlých faktur za rok 2018, který zahrnuje platby jak stálé, tak i platby za opravy a pořízení. Co se týče plateb za opravy a nákup různého vybavení pro jednotlivé domy, před uhrazením faktur p. Kmetyová provádí jejich kontrolu. Co se týče stálých plateb, u kterých se objevilo několik nesrovnalostí, pověřila kontrolní komisi, aby po uplynutí každého čtvrtletí provedla kontrolu jejich správného hrazení. Kontrolu bude provádět p. Alena Hušková.

 

  1. Aktualizace smlouvy s domovnickou firmou

Dne 23.5.2019 proběhla schůzka s p. Moravcem, zástupcem firmy Akrite, která zajišťuje domovnické práce pro BD. Představenstvo s p. Moravcem prošlo jednotlivé body smlouvy uzavřené mezi spol. Akrite a BD ohledně kontroly skutečně prováděných prací a dohodli se na aktualizaci smlouvy.  Nová smlouva bude předložena předsedům samospráv na příští schůzi.

 

  1. Nabídka Jablonecké energetické

Dne 4.6.2019 se uskutečnila schůzka. které se zúčastnilo vedení Jablonecké energetické a členové představenstva a kontrolní komise ohledně nabídky JE. Vzhledem k tomu, že není dořešena otázka převodu podílu města na BD a spolupráce s p. Moravcem ohledně obsluhy výměníků je na dobré úrovni, k uzavření smlouvy s JE nedošlo. Po dořešení majetkového vyrovnání s městem a případném následujícím vzniku společenství vlastníků v jednotlivých domech bude na zvážení jednotlivých SVJ, zda využijí nabídku Jablonecké energetické. 

 

  1. Dne 9.6.2019 se uskutečnila schůzka představenstva ohledně kontroly prezenčních listin z výroční členské schůze. Kontrolou nebyly zjištěny žádné chyby. 

 

 

  1. Převod podílu města

V červnu 2019 byl proveden další audit a to za rok 2018.

Ze strany BD bylo provedeno označení sklepů v jednotlivých domech pro kontrolu a zanesení do stavební dokumentace.

 

  1. Dodatek smlouvy – fa OTIS

Během června došlo ke schůzce s firmou OTIS ohledně uzavření dodatku ke smlouvě a aktualizaci stávající smlouvy zajišťující servis výtahů v některých domech. Byly upřesněny cenové podmínky, za kterých bude prováděn běžný servis, dále opravy a havárie.

 

  1. Úvěrová smlouva

Dne 23.6.2019 byla prodloužena další úvěrová smlouva z důvodu uplynutí fixační smlouvy, úroková sazba činí 2,59 %.  

 

  1. Sekání trávy

Vzhledem k vysokým teplotám a velkému suchu v měsících červnu a červenci vydalo Město Jablonec nad Nisou zákaz seče ve městě. Sekání trávy proběhne během měsíce srpna, termín bude p. Šarbortem upřesněn.

 

  1. Řešení případu stížnosti

V červnu představenstvo řešilo stížnost hrubého porušování domovního řádu členem družstva.

 

 

Zapsala:

Bc. Martina Jindrová       

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.