Zápis ze schůze shromáždění 1

05.06.2017 09:17

Zápis

ze schůze shromáždění

 Společenství vlastníků domu Komenského 519/7 , 460 01 Liberec 5

 

Datum konání : 18.5.2017 od 17.00 hod.

Místo konání : Rumjancevova ul. 335/8

Účastníci : viz prezenční listina

Program : viz pozvánka

 

1.      Dle prezenční listiny se zúčastnilo 58,17 % účastnických hlasů, schůze je usnášeníschopná.

 

2.      Představenstvo seznámilo shromáždění, že prověřilo všechny podklady k vyúčtování za rok 2016 a po několika korekcích chybných podkladů jsou výsledné dokumenty správné. Shromáždění odsouhlasilo vyúčtování za rok 2016. Byla odsouhlasena účetní závěrka za rok 2016 a 2015 a dohodnuto, že servisní firma Interma-BYTY a.s. ji bude pravidelně zasílat přes datovou schránku společenství k uložení do sbírky listin.

Odsouhlaseno 100% přítomných vlastníků

 

3.      Ing. Miloslava Ježková informovala přítomné o změnách v legislativě a z toho plynoucí povinnosti přijmout nové stanovy,  které jsou přizpůsobeny zák. č. 89/2012 Sb., tzv. novému občanskému zákoníku, který je v platnosti od 1.1.2014. Dle rozhodnutí vrchního soudu zákonný požadavek notářského zápisu ohledně změny stanov se netýká SV vzniklých před 1.1.2014. Stanovy byly schváleny.

 Odsouhlaseno 100% přítomných vlastníků

 

4.      Byl navržen a odsouhlasen zvýšený příspěvek do fondu oprav ve výši 10Kč/ m2. Uplatněn bude v zálohách za 09/2017. Aktuální stav Fondu oprav je k 30.4.2017 ve výši  191 816,- Kč.

Odsouhlaseno 100% přítomných vlastníků

 

Bylo již, bohužel trvale, zdůrazněno několik porušování péče o společný majetek a chování v areálu. Vzhledem k tomu, že řada vlastníků své byty pronajímá, je třeba informovat své nájemníky. Jedná se zejména o  zavírání dveří domu, jejich poškozování neadekvátním „ pootevřením „ pomocí protějšího kovového uzávěru, nezavírání a nevhodnou manipulaci s vstupní brankou, neracionální užívání odpadových nádob, (ne)odhazování nedopalků cigaret, (ne)parkování a (ne)pojíždění po travnatých plochách.

Bylo rozhodnuto provedení další úpravy dvoru pro parkování vozidel ( záchrana posledního zbytku trávníku ). Dohodnutý náklad cca do 10.000 Kč .

 

 

5.      Bylo rozhodnuto a schváleno, že výměna měřáků tepla a vody bude provedena v květnu 2018. Výbor zajistí objednání firmy, informovanost vlastníků a koordinaci času provedení.

Odsouhlaseno 100% přítomných vlastníků

 

6.      Byl odvolán dosavadní Výbor společenství .

Byl navržen a schválen nový Výbor společenství ve složení :                                                -     Ing. Pavel Valčík, předseda ,

-          Ing. Lukáš Horn, člen ,

-          Ing. Martin Papež, člen.

Odsouhlaseno 100% přítomných vlastníků

 

7.      Předsedající poté po krátké diskuzi všem poděkoval za účast a shromáždění ukončil.

 

V Liberci, dne 18.5.2017         

 

 

       Zapsal : Ing. Pavel Valčík                                                      

       předseda výboru

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.