Zápis ze schůze shromáždění Společenství vlastníků domu Seniorů 1610 Liberec

14.01.2019 08:44

 

Zápis ze schůze shromáždění Společenství vlastníků domu Seniorů 1610 Liberec

se sídlem Seniorů 1610, 463 11 Liberec 30

 

 

Datum konání: 5.12.2018 v 18.00

 

Místo konání: sklepní prostor domu Seniorů 1610, Liberec

 

Přítomní hosté:   Ing. Miloslava Ježková - manažer bytových družstev (Interma BYTY a.s.)

                              Iva Loumová - domovník

 

Program :

 

1) Zahájení, prezence   

2) Zpráva výboru

3) Schválení účetní závěrky a výsledků hospodaření za rok 2017

4) Provozní záležitosti, diskuse

5) Závěr

 

1) Zahájení, prezence

 

Shromáždění zahájil Pavel Brabec, předseda výboru SV. Přivítal přítomné členy SV (jejich zástupce) a představil hosty. Uvedl, že dle presenční listiny je v okamžiku zahájení shromáždění přítomno osobně nebo v zastoupení na základě plných mocí 66,28% členů SV. Shromáždění je tedy usnášeníschopné.

 

2) Zpráva výboru

 

Předseda výboru P. Brabec seznámil přítomné s činností výboru za uplynulý rok.

 

3) Schválení účetní závěrky a výsledků hospodaření za rok 2017

 

Účetní jednotka nevykazuje pohledávky ani závazky po lhůtě splatnosti. Ve fondu oprav je k 31.12.2017 692 896 Kč. Následně proběhlo hlasování, účetní závěrka za rok 2017 v předloženém znění (byla přílohou pozvánky) byla schválena.

 

Odsouhlaseno 100% přítomných hlasů členů.

 

4) Provozní záležitosti, diskuse

 

a)      v případě, že se majitel bytu rozhodne byt pronajímat, má povinnost představit nájemce předsedovi, nebo místopředsedkyni výboru, kteří ho informují o interních pravidlech domu 1610.

b)      nevolat již p. Nýdrlemu, máme nového domovníka p. Černého 722927943           

c)      nákup postřiku proti ryběnkám, bude k dispozici u předsedy, každý si aplikuje dle potřeby.

d)     dodržovat zamykání venkovních dveří, nenechávat otevřené vnitřní dveře.

e)      na jaře 2019 svépomocí vymalujeme přízemí.

f)       ohleduplné parkování.

g)      odvoz starých sedaček, myšek, praček – známka k zakoupení v 101010 (35 Kč), následně volat TS Vratislavice, případně domovníka.      

h)      podepsat formulář Souhlas se zpracováním osobních údajů, vhodit do schránky označené jako společenství vlastníků (Pavel Brabec)  

   

5) Závěr

 

Předsedající poté po krátké diskuzi schůzi ukončil – čas 19:00.  

 

V Liberci, dne 5.12.2018

 

Zapsal: P. Brabec

 

 

                                                                       Pavel Brabec

                                                                      předseda výboru

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.