Zápis ze schůze společenství vlastníků domu Křížová 1614 ze dne 13.11.2013

03.12.2013 11:38

Zápis ze schůze společenství vlastníků domu Křížová 1614

463 11  Liberec 30

 

Datum : 13.11.2013 v 19.00 hod.

 

Místo konání : sušárna domu Křížová 1614, Liberec 30

 

Pozvaní hosté : Ing. Miloslava Ježková – manažer bytových družstev Interma BYTY, a.s.

                          Iva Loumová – domovník

                          Jaroslav Nýdrle – technik

                                                                               

Účast vlastníků včetně bytového družstva ZENIT -  70,77%

 

Dle předloženého programu:

 

  1)   Zahájení, prezence

        Předseda SVJ Ing. Jiří Šindelář všechny přivítal a konstatoval, že se sešlo 70,77% vlastníků a schůze  je tedy usnášeníschopná.

 

2)   Schválení účetní uzávěrky za rok 2012

Schváleno 100% přítomných vlastníků

 

3)       Schválení nové mandátní smlouvy – jedná se o smlouvu mezi SVJ Křížová a Interma BYTY a.s.             / pověřeného správce /

Schváleno 100% přítomných vlastníků

 

4)       Instalace zařízení pro stabilizaci vodního kamene

          Pan předseda SVJ přednesl nabídku pana Pohanky na instalaci zařízení pro stabilizaci vodního kamene.   Pořizovací náklady cca 20 000 Kč až 30 000 Kč.

           2 varianty a) do topného systému – není vhodné, nedoporučují výrobci kotlů

  b) do vodovodního řádu – počká se na zkušeností z ostatních domů, kteří zařízení instalovali .

 

5) Úprava okolí ( lavička, stůl, pískoviště )

         Oplocení se realizovat nebude. Pevné osazení laviček není vhodné, protože by se před domem scházely cizí osoby ve večerních hodinách a rušily noční klid.

Dohoda : pořídí se uzavřené pískoviště + mobilní lavičky. Je nutno vybrat vhodné místo – otevřeno k další diskuzi .

  

6)       Paušální náhrada nákladů předsedy SVJ :

       Pan předseda SVJ přednesl zprávu o své činnosti .

       Byla odsouhlasena paušální náhrada nákladů související s výkonem funkce předsedy SVJ ve výši    

       500 Kč/ 1 měsíc. Ta bude vyplácena kvartálně v průběhu roku od 01/2014.

Schváleno 100% přítomných vlastníků

 

7) Provozní záležitosti, diskuse, závěr

         

-          seřízení intervalů světelných čidel – zajistí p. Nýdrle

-          roční odečty stavů spotřeb tepla a vody proběhnou na začátku měsíce ledna zároveň s výměnou

-          vodoměrů a kalorimetru / ukončení záruky po 5 letech /

-          SVJ se usneslo na zákazu parkování v místech k tomu neurčených – na levé straně při vjezdu do    prostoru mezi domy č.p. 1613 a č.p. 1614  - naproti označenému parkovišti pro 6 vozidel. Automobily zde parkující omezují výjezd z parkoviště, blokují vjezdu vozů záchranné služby a v zimním období díky tomu technické služby MO Vratislavic nezajišťují úklid sněhu. Při opakovaném porušení zákazu budou tato vozidla odtažena na náklady vlastníka.

          

Diskuse byla konstruktivní – většina dotazů byla přítomnými hosty vysvětlena.

 

 

 

 

V Liberci dne 22.11.2013                                                                              

                                                                                                                                            Ing.Miloslava Ježková

                                                                                                                                   Interma BYTY a.s.

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
Seniorů 1620/13
463 11 Liberec 30

provozovna :
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.