Zápis ze shromáždění vlastníků dne 10.10.2017

07.11.2017 15:40

                                                   Z Á P I S

 

z jednání shromáždění Společenství vlastníků jednotek Křížová 1611 Liberec

                                       

Datum konání: 10.10.2017 v 18.00 hodin.

Místo konání: zasedací místnosti Interma BYTY a.s. U Sila 1201, Liberec 30

Přitomni hosté: Jan Rozkovec – Artemis NET s.r.o.

                           Ing. Miloslava Ježková – manažer BD a SV Interma BYTY a.s.

                           technik -  Interma BYTY a.s.

 

Účast vlastníků včetně bytového družstva ZENIT  - 85,17 %

1) Zahájení, prezentace

Shromáždění zahájila Ing. Radka Michelová předsedkyně výboru SV. Přivítala přítomné členy SV (jejich zástupce) a představila hosty. Dle předložené prezentace uvedla, že shromáždění je usnášeníschopné.

2) Rozhodnutí o pokládce sdělovacího vedení (optický kabel)

Pan Jan Rozkovec z firmy Artemis NET informoval přítomné o pokládce optického kabelu. Podrobně vysvětlil klady a možnosti dalšího využití. Hlasování proběhlo jednohlasně.

                             Odsouhlaseno 100% přítomných vlastníků

3) Stanovisko k instalaci datových rozvodů v objektu

Ke stanovisku k instalaci datových rozvodů objektu Křižová 1611 se vyjádřil opět pan Jan Rozkovec a vysvětlil postup prací ohledně instalace kolem našeho domu. Různé připomínky a dotazy byly na místě vysvětleny a vyřešeny. Hlasování proběhlo korektně a jednohlasně.

                         Odsouhlaseno   100% přítomných vlastníků

4) Schválení účetní závěrky a výsledků hospodaření za rok 2016

Ing. Miloslava Ježková předložila účetní závěrku:

SVJ nemá žádné zdanitelné příjmy ani výdaje. SVJ nemá žádný majetek.

Pohledávky: účetní jednotka nevykazuje po lhůtě splatnosti žádné pohledávky.

Závazky: účetní jednotka nevykazuje závazky po lhůtě splatnosti.

Fond oprav: k 31.12.2016 činil zůstatek  610 516,- Kč ( v roce 2016 nebylo z FO čerpáno).

Poté nechala předsedající hlasovat o návrhu na schválení závěrky za rok 2016 v předloženém znění.      

                             Odsouhlaseno  100% přítomných vlastníků

 5) Provozní záležitosti

     *instalace koule na sklepní dveře

      *oprava zámku u vstupních dveří

      *tabulky, cedule – soukromý pozemek kolem domu

      *napsat upozornění na nástěnku – opravy v bytech dle domovního řádu

      *napsat upozornění na nástěnku   - vyklizení chodeb – bezpečnost únikové cesty, úklid

      *oprava dlažby před vchodem do sklepa

      *úprava parkovacího místa – městský úřad ve Vratislavicích

      *vymalování chodeb mimo sklepních prostor

      *dokončit opravu omítky u vchodu domu

5) Diskuse (závěr)

·         Členové a vlastnicí bytových jednotek především diskutovali na téma v oblasti nepořádku  okolo popelnic.

·         Dále si stěžuji na časté a hlučné práce v bytě č. 17 (vyřeší Mgr. Dymokurský – předseda družstva ZENIT) předvoláním paní přímo na správu -  Intermu BYTY - byt není v OV.

·         Stále se nezamykají ve večerních hodinách vchodové dveře a ani dveře ve sklepě.

·         Poslední diskuze se týkala parkování aut na parkovištích, a vyklizení veškerých předmětů (skříní, květin, odpadků, kočárků apod.) na chodbách našeho domu.

 

 zapsala: Lenka Dušková

místopředseda SV domu Křížová 1611/1

 

                                                                       Ing. Radka Michelová

                                                                       předseda SV domu Křížová 1611/1

 

                                                                      

 

  

                

                

V Liberci dne 20.10.2017

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.