Zápis ze shromáždění 27.11.2014

15.12.2014 16:58

Zápis ze schůze společenství vlastníků domu Seniorů 1618, 463 11 Liberec 30

Datum: 27. 11. 2014 v 19.00 hod.

Místo konání: zasedací místnost Interma BYTY, a.s., U Sila 1204, Liberec 30, 463 11

Pozvaní hosté: Ing. Miloslava Ježková - manažer bytových družstev Interma BYTY a.s.

Libor Kafka - vedoucí správy nemovitostí Interma BYTY a. s.

Iva Loumová - domovník

členové BD Zenit z domu Seniorů 1618

Účast vlastníků včetně bytového družstva ZENIT – 68,04%

Dle předloženého programu:

1) Zahájení, prezence

Předseda SVJ Mgr. Dominik Fišer přivítal přítomné. S ohledem na účast 68,04% bylo konstatováno, že schůze je usnášení schopná.

2) Schválení zprávy o hospodaření společenství za rok 2013

Zpráva byla všem vlastníkům zaslána k prostudování společně s pozvánkou na tuto schůzi. Byla schválena 93,45% přítomných vlastníků, 6,55% se zdrželo hlasování.

3) Provozní záležitosti

a) Informace k nutnosti schválení nových stanov - s ohledem na možnou novelizaci zatím odloženo na rok 2015. Při schvalování je nutná přítomnost notáře a stanovy je nutné vložit do rejstříku, což představuje nemalé finanční náklady.

b) Reklamace společných prostor – konečně vyřešeny.

c) Náklady na svoz odpadu – na SVJ objednány a přistaveny 2 popelnice, které jsou určeny pro obyvatele, kteří nemohou platit nebo neplatí poplatky Magistrátu ML. Náklady na tyto popelnice jsou rozúčtovány pouze mezi tyto obyvatele domu. Agendu vyřizuje paní Večerníková (jitka.vecernikova@interma-byty.cz). Třiďte odpad, jedině tak bude kapacita popelnic dostačující, a neodkládejte ho mimo popelnice.

d) Odvoz většího nepotřebného odpadu (např. starý nábytek, spotřebiče apod.) – na obecním úřadě ve Vratislavicích nad Nisou nebo u pana domovníka lze zakoupit nálepky v hodnotě 35 Kč za svoz 1 kusu. Svoz zajišťují Technické služby Vratislavice.

e) Úklid společných prostor – z důvodu zastupitelnosti se nyní o úklid v našem domě stará nejen pan Svojík, ale i paní Svojíková. Na žádost přítomných bude všem rozeslán na e-mail přehled prováděného úklidu.

f) Parkování u domu – parkování je povoleno pouze na vyznačených parkovacích místech. Je zakázáno parkovat mimo tato místa a komplikovat tak ostatním obyvatelům výjezd z parkovacích míst nebo garáží. S majitelem auta, parkujícím u popelnic, řešeno již 2x domluvou.

g) Komplikovaný vjezd aut k domům č. p. 1617 a 1618 – zvažovány různé možnosti řešení, které by zabránily parkování aut ve vjezdu k domům. Osazení značkou zákaz stání by bylo nutné projednat s domem Seniorů 1617 (náklady bychom museli společně uhradit). Další možností bylo namalování vodorovného značení zakazujícího parkování na ulici Seniorů v prostoru vjezdu (na náklady vlastník komunikace). Obojí musí být schváleno dopravním inspektorátem. Vzneseme požadavek na instalaci druhého zrcadla směrem ke spodní části příjezdové komunikace. Domluvíme se na společném řešení s předsedou SVJ z 1617.

h) Vyúčtování za rok 2014 – předsedovi společenství bude zasláno cca do 24. 4. 2015 ke kontrole, aby bylo možné ho včas (do 30. 4. 2015) rozeslat všem obyvatelům, protože letos bylo vyúčtování rozesláno o několik dní později.

i) Zabezpečení vstupních dveří – přítomní se jednohlasně shodli na instalaci koule na vnější straně vstupních dveří, na vnitřní straně bude instalováno „kolečko“, po jehož otočení se dveře zamknou, aniž by bylo nutné použít klíč. Výhodou koule na vnější straně dveří bude to, že prostor schránek, kočárkárny a sušárny nebude volně přístupný ani tehdy, když dveře nebudou zamčeny. Vnější dveře se zamykají po setmění. Realizaci zajistí pan domovník.

j) Kočárkárna, sušárna – na okna bude nainstalována matová (příp. bezpečnostní matová v kočárkárně) folie, která zabrání průhledu a rozbití oken. Zjistíme cenovou nabídku a na základě ní se rozhodneme. Odsouhlaseno všemi přítomnými.

k) Sklepy – pan domovník nainstaluje bezpečnostní zábranu proti úplnému vyklopení oken kvůli zlodějům.

4) Podněty členů společenství, diskuze, závěr

a) Letáky ve schránkách – nenechávejte povalovat letáky na schránkách, pokud o ně nemáte zájem, označte si schránku cedulkou nebo je alespoň házejte do krabice na schránkách, příp. rovnou odnášejte do kontejneru na papír.

b) Kouření ve společných prostorách domu – je zakázáno. Žádáme kuřáky o maximální ohleduplnost k ostatním obyvatelům domu, i kouření na balkónech nebo před vchodem obtěžuje ostatní obyvatele domu.

c) Zamykání kočárkárny – chraňme svůj majetek a poctivě zamykejme. Na vstupní dveře bude umístěna ještě jedna cedule. Nebude-li ani toto opatření fungovat, zakoupíme na dveře kouli. Odsouhlaseno všemi přítomnými.

d) Topení v bytech – pokud někde stále přetrvávají problémy s nedostatečnou teplotou v bytě, je nutné kontaktovat pana domovníka, zkusí znovu vyčistit filtr.

e) Diskuse byla konstruktivní – dotazy a připomínky byly vysvětleny. Předseda SVJ Mgr. Dominik Fišer poté poděkoval všem za účast a schůzi shromáždění vlastníků ukončil.

 

V Liberci dne 27. 11. 2014

Mgr. Dominik Fišer

předseda SVJ

Zapsala: Ivana Forejtová

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
Seniorů 1620/13
463 11 Liberec 30

provozovna :
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.