Zápis ze shromáždění členů Společenství vlastníků Jánská 864 - 29.5.2014

03.09.2014 13:42

Zápis ze shromáždění  členů Společenství vlastníků Jánská 864

 

konaného  dne 29.5.2014  v kanceláři  S- PARK reality spol. s.r.o.   

 

 

Program  shromáždění :

 

1) Zahájení, prezence,volba předsedajícího

2) Schválení směrnice pro rozúčtování nákladů za služby

3) Schválení výsledků hospodaření

4) Projednání schválení změny v Prohlášení vlastníka prostoru pí. Raindlové

5) Projednání čištění fasády domu

6) Provozní záležitosti, diskuse, závěr

 

1) Přítomni  dle připojené prezenční listiny :

 • Michalis Dzikos, vlastník jednotky č.864/1 výše podílu 1995/10000

zastoupený na základě plné moci panem Janem Luxemburkem

 • Miloslav Raindl a Milada Raindlová , vlastníci j. č. 864/2  a 864/3 výše  podílu 2017/5000
 • JUDr.Jarmila Silovská ,vlastník jednotky  č. 864/4  - výše podílu 339/10000
 • Milan Šubrt, vlastník jednotky č. 864/5  - výše podílu 477/10000
 • Věra Vávrová, vlastník jednotky č. 864/6 – výše podílu 107/2500
 • JUDr. Miroslava Fialová ,vlastník jednotky č. 864/7  - výše podílu 14/125
 • S-PARK reality spol. s r.o.,  vlastník jednotky č. 864/8  - výše podílu 607/10000
 • Libor Kafka, vedoucí Interma BYTY, a.s. – pověřený správce

 

Předsedajícím a zapisovatelem byl zvolen Libor Kafka – PRO 100%.

 

Po celou dobu shromáždění nikdo nepřišel ani neodešel. Hlasovací kvóta byla po celou dobu zachována na 100%.

 

2)  Schválení směrnice pro rozúčtování nákladů za služby -  p. Kafka vysvětlil obsah  směrnice která je upravena dle legislativy platné od 1.1.2014. Zdůraznil odlišnosti stávající směrnice od současné legislativy. Po delší rozpravě  kdy zodpověděl dotazy přítomných byl tento bod odložen do zjištění technické možnosti instalace vodoměrů pro jednotlivá podlaží – pro odložení 100%

 

3)   Schválení výsledků hospodaření. Výroční zprávy hospodaření za rok 2012 a 2013 obdrželi všichni současně s pozvánkou. P.Kafka zodpověděl dotazy a výroční zpráva hospodaření za roky 2012 a 2013 byly schváleny PRO 100%.

 

 1. Projednání schválení změny v Prohlášení vlastníka prostoru pí. Raindlové

Manželé Raindlovi vysvětlili důvody a zdůraznili, že se spoluvlastnické podíly jednotlivých vlastníků nemění. Důvodem je rozdělení 2. a 3. podlaží na jednotlivé jednotky. K žádosti se připojil p. Luxemburk se stejným důvodem pro 1. podlaží. Odsouhlaseno – PRO 100%

 

5)   Projednání čištění fasády domu . p. Raindl vysvětlil důvod zamýšleného čištění fasády. Po vzrušené debatě byla odsouhlasena varianta ručního mytí (ne tlakovou vodou) pro podlaží 1.-3.nadzemní podlaží. Mytí bude prováděno z vysokozdvižné plošiny. PRO 100%

 

 

 

6)  Provozní záležitosti, diskuse, závěr

 • pí. Vávrová navrhla snížení počtu popelnic  PROTI Raindlovi + JUDr. Fialová  tj. 51,54%
 • pozastavení tvorby fondu oprav od 1.9.2014   -   PRO 100%
 • fotobuňka na schodech – zjistit možnost napojení na časovač
 • zjistit možnost instalace podružných vodoměrů pro jednotlivé podlaží
 • přidat druhý zámek na vchodové dveře

 

 

 

Okolo 15:30 bylo shromáždění ukončeno.

 

 

 

                                                                                    Milada Raindlová     

 

         pověřený vlastník

 

 

 

V Liberci:  5.6.2014

zapsal: Libor Kafka

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.