Zápis ze shromáždění dne 19.5.2016

22.06.2016 10:11

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků domu Boženy Němcové 500  Liberec

 

Datum konání:  19.5.2016 ,  17:00 hod.

Místo konání:  Sušárna (přízemí) domu Boženy Němcové 500/6

 

Přítomno:  11 vlastníků a 2 vyjádření mailem

Nepřítomno:  6 vlastníků

 

Vlastnický podíl přítomných: 59,6%

Dle předloženého programu:

 

1.       Zahájení

Shromáždění zahájil Ing. Suchý, předseda výboru SVJ. Přivítal přítomné členy SVJ. Uvedl, že dle prezenční listiny je v okamžiku zahájení shromáždění přítomno osobně, nebo v zastoupení na základě plných mocí 59,6% členů SV. Shromáždění je tedy usnášeníschopné.

 

2.       Výtah - výměna

 Předseda SVJ uvedl problémy, které vedly  výbor k předložení návrhu  na výměnu výtahu.  Kromě celkového  fyzického opotřebení  výtahu  po 15-ti letech provozu , jsou to  zejména poruchy  hydraulické části výtahu, které  jsou v poslední době  téměř každý týden opravovány. Bezpečnost výtahu se stala pro mnohé lidi nedůvěryhodná, výtah se stává  nespolehlivý, někdy zastaví v mezipatře, což je zvlášť nebezpečné.

Tyto  důvody  vedly výbor k oslovení  tří firem působících v Liberci  (OTIS, Schindler, MSV LBC) a požádal je o nabídky na instalaci nového výtahu.  Nabídky byly všem rozeslány (  podklad k diskusi) společně s pozvánkou na shromáždění.

Všemi přítomnými byla jednoznačně odsouhlasena výměna  a to co nejdříve (srpen 2016). S výměnou nesouhlasil Ing. Šrám, který zamítavé stanovisko sdělil  mailem. Připomínky paní doktorky Jílkové (mail) byly předneseny a odpovězeny, akceptovaná byla připomínka -  podpis  servisní smlouvy společně se smlouvou na dodávku výtahu.

Po diskusi a na základě pozitivních referencí byla vybrána a odsouhlasena  firma Schindler.  Výtah by měl být ovládán tlačítky (ne dotykový panel), lino, madlo, zrcadlo. Požadavek -  interiér kabiny  praktický na úklid .

 

Schváleno 100% přítomných vlastníků. 

 

3.       Projednání a schválení zprávy o hospodaření společenství za rok 2015

 „ Výroční zpráva  o hospodaření za rok 2015 „ ( rozeslána všem majitelům před shromážděním společenství )

Paní  Nováková  zrekapitulovala,  jak se v  roce 2015 hospodařilo a  jaké byly v roce rozhodující  výdaje SVJ

Kompletní výtisk „Vyúčtování služeb od 01. 2015  do  12.2015 „  je k dispozici majitelům u paní Novákové

 

Hospodaření a hospodářský výsledek za rok 2015 byl odsouhlasen.

 

Schváleno 100% přítomných vlastníků. 

 

4.       Výměna  - Vstupní dveře

 Vybrána byla firma LG -Dinex Proseč.  Smlouva je již podepsána a dveře jsou ve výrobě.  Očekávaná výměna bude za cca  3 týdny,  výbor bude vlastníky informovat. Celková cena dveří bude 46.000 Kč plus DPH (15 %).

 

5.        Instalace  kamery

 Do vstupního prostoru nainstalována  2. 3.2016 kamera se širokoúhlým objektivem Záznamová časová smyčka -  19 dní.

 

6.       Korespondence/stížnosti od vlastníků

Předsedající informoval vlastníky o dopisu od ing. Šráma, který výbor dostal začátkem 2016 k řešení :

a. Požadavek na výměnu  střešních oken u Ing. Šráma : lze provést na  náklady majitele bytu, bez zásahu do střechy, nová okna musí kopírovat současný vzhled a velikost.

Zásah do střechy nebyl přítomnými odsouhlasen.

b.      Stížnost  Ing. Šráma na nízkou akustickou izolaci mezi byty/neprozvučnost stěn  a podlah:  výbor  projednával stížnost jak  s Intermou-byty, tak s  Hygienou a se Stavebním úřadem města Liberce.  Výsledek jednání – stavba domu po záruce, akustika odpovídá normám v době kolaudace,  výměna podlah  v bytě  nepodléhá stavebnímu povolení.  Každý majitel  si může osadit podlahu podle svého uvážení (plovoucí podlaha, dřevěná podlaha, koberec, dlažba, atd.). 

c.       Kouření: Pan  Ing. Šrám žádal, aby byl do Stanov  doplněn zákaz kouření na balkonech a kolem našeho domu  

Návrh nebyl  přítomnými odsouhlasen.

 

7.       Ostatní záležitosti, závěr

               

        a.    Výtah – porucha:  poruchu výtahu může nahlásit MSV kdokoliv – nejlépe ihned, jak dojde 

               k poruše. Kontaktní čísla jsou vyvěšeny ve výtahu:    800 174 352,  602 448177

        b.    Informace paní  MUDr. Jílkové  (mailem) -  od roku 2015 lze  platby z fondu oprav zařadit do 

              daňově uznatelných výdajů.  Ustanovení platí pro majitele, kteří pronajímají byt za účelem 

               podnikatelské činnosti . 

             Platby z fondu oprav potvrzuje  hlavní účetní  správcovské firmy (Interma BYTY a.s.)   

             paní Monika Kocková

        c.   Paní Mgr. Hrušková obdržela  nabídku od firmy zabývající se zřizováním domácího videotelefonu,  

            Jehož  účelem je možnost kontrolovat, koho pouští do domu přes elektrického vrátného – ovládání dveřního zámku.  

            Videotelefon tvoří venkovní zvonek  s venkovní  kamerou u vstupních dveří a  monitorem, který  je umístěného uvnitř bytu.  

              Výbor prověří okolnosti využití.

 

 d. Štanc a paní Pulchartová vznesli  požadavek na řešení parkování pro návštěvy. Pan Štanc navrhl   

prodloužení dlažby za zadní částí domu, (naproti garáži p.Štance) pod balkony ( v současné době

prostor osázen tujemi), a tak  vytvořit prostor pro 2 parkovací místa.  Pan Syřiště upozornil na

problém sněhu a ledu,  který je smetáván v zimě z balkonů nebo padá ze střechy i do prostoru

zamýšleného parkoviště.  Kdo bude řešit škody na zaparkovaných autech ? 

Návrh nebyl uzavřen pro nedostatek informací  - finanční náročnost na vybudování   

parkoviště, jeho zabezpečení proti parkování cizích aut, škody na autech v zimním období .

Výbor byl požádán, aby prověřil všechny okolnosti související s případným zbudováním parkoviště.

 Pro automobily krátkodobých návštěv  a automobily zajišťující   servis rezidentům , poštu, služeb

 apod.  slouží  plocha před přední části domu ( za okno vkládejte jméno u koho  návštěva je, 

příp.tel.číslo ). Plocha není určena pro dlouhodobé parkování !

 

Zapsala:   Mgr. Hrušková Pavlína

 

Ing. Jaroslav Suchý, předseda výboru

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.