Zápis ze shromáždění konaného 14.3.2017

20.03.2017 14:08

 1. Zápis ze shromáždění

  Společenství vlastníků domu Vrátenská 388, Praha a

   Společenství vlastníků domu Vrátenská 389, Praha

  kompletní zápis ke stažení ZDE

   

  Datum: 14.3.2017, v 18.00 hod.

  Místo konání : Vrátenská 389, byt č. 1, Praha 9 – Miškovice, PSČ 19600 

  Pozvaní hosté :  Ing. Miloslava Ježková – manažer BD a SV Interma BYTY, a.s.

                             Libor Kafka – vedoucí technického úseku  Interma BYTY, a.s.

   Účast vlastníků:

  Společenství vlastníků domu Vrátenská 388, Praha  -  95,2 %

  Společenství vlastníků domu Vrátenská 389, Praha  -  100 %

   

  Dle předloženého programu:

   

  1) Zahájení, prezence, volba předsedajícího  – Ing. Daniel Caha, předseda výborů, zahájil shromáždění a konstatoval, že na shromáždění Společenství vlastníků domu Vrátenská 388, Praha  je přítomno  95,2 % vlastníků a na shromáždění Společenství vlastníků domu Vrátenská 389, Praha  je přítomno  100 % vlastníků a shromáždění  jsou tedy usnášeníschopná.

       Následně byl  zvolen jako předsedající shromáždění  Ing. D. Caha a jako zapisovatelka Ing. M. Ježková.

       Schváleno všemi hlasy – 100% přítomných vlastníků

   

  2) Představení správcovské firmy Interma BYTY a. s. –  pan předsedající předal slovo panu Liborovi Kafkovi, vedoucímu technického úseku  Interma BYTY a.s., který seznámil přítomné s navrhovanou  správcovskou firmou (dále jen SBF) a dále specifikoval rozsah činností, které bude správa pro společenství vlastníků  (dále pouze  SV) zajišťovat na základě Příkazní smlouvy.

   

  3) Schválení smlouvy s firmou Interma BYTY a. s. - smlouva byla před shromážděním rozeslána všem vlastníkům k připomínkování. Po rozpravě se shromáždění SV usnesla, že pověřují slečnu Janu Andresovou k doladění příkazní smlouvy s právním oddělením SBF. Po odsouhlasení bude tato smlouva připravena ke schválení na následujícím shromáždění, které se bude konat cca v první půlce června.

   

        Schváleno všemi hlasy – 100% přítomných vlastníků

       

         Další body k řešení

  ·         založit účty jednotlivých SV

  ·         zpřístupnit pojistnou smlouvu

  ·         nastavit zálohy na jednotlivé byty

  ·         založit datové schránky

             

  4) Provozní záležitostí

  • Domovník – návrh: domovnické služby bude vykonávat pan Křeček, který vykonává tyto služby již na domech na adrese Vrátenská 374 a 375, Praha 9.  Náplň práce bude upřesněna.                
  • Úklid společných částí – zatím probíhá 1x za 14 dnů. Náklady jdou nyní za dodavatelskou firmou.
  • Faktury za elektřinu a plyn od developera (firmy EXPOINVEST Čakovice s.r.o.) budou předány v půlce dubna.
  • Kontejnery – žádost o zamykatelné.
  • Sběrný dvůr je ve Kbelích.
  • Schránky a zvonky budou popsány hromadně v jednotném formátu.
  • Strojové čištění garáží po zimě proběhne v dubnu.
  • Vstupní dveře na č. p. 388 i č. p. 389 – nutno seřídit.
  • Vlastníci garážového stání si musí stanovit společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči osobě  zodpovědné za správu.

   

  9) Diskuse, závěr      

      Diskuse byla konstruktivní – většina dotazů byla přítomnými hosty a předsedou společenství vysvětlena.

   

   

  Základní kontakty pro následnou komunikaci :

   

  Libor Kafka – ved. tech. úseku SBF:   604/227919,  485221260   -  libor.kafka@interma-byty.cz

  Jitka Večerníková – technik SBF:      604/227939,  485135331  -  jitka.vecernikova@interma-byty.cz

  Ing. Miloslava ježková - manažer BD a SV  SBF: 737/227888,  485101817  - miloslava.jezkova@interma-byty.cz

   

  Zápis ze shromáždění a veškerá důležitá sdělení jsou vkládána na internetové stránky: www.interma- byty.cz  v sekci: Uživatelé – Praha – SV – Vrátenská - 388, nebo 389.

  V Praze dne 20.3.2017     

 2.   Zapsala : Ing. Miloslava Ježková

 3. zápis ke stažení ZDE

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.