Zápis ze shromáždění dne 26.1.2017

09.02.2017 15:17

ZÁ P I S

ze shromáždění  Společenství vlastníků č. p. 47, Michalovice,Mladá Boleslav 

 IČ: 03159965, se sídlem: Michalovice 47, 293 01 Mladá Boleslav

 

Datum konání: 26.1.2017 od 17:00 hod.

Místo konání: vestibul domu č.p. 47 (dům C), Michalovice 47, Mladá Boleslav

Přítomní hosté:   Ing. Miloslava Ježková - manažer bytových družstev (Interma BYTY a.s.)

                            Jitka Večerníková - technička (Interma BYTY a.s.)                          

Program :

1)      Zahájení,prezence

2)      Zpráva předsedy společenství vlastníků

3)      Schválení účetní závěrky a výsledků hospodaření  za rok 2015

4)      Provozní záležitosti

5)      Instalace vjezdové brány k parkovacím místům

6)      Diskuse, závěr

1) Zahájení, prezence

Shromáždění zahájil  JUDr. Petr Douša, předseda společenství vlastníků. Přivítal přítomné členy společenství (jejich zástupce) a představil hosty. Uvedl, že dle presenční listiny je v okamžiku zahájení shromáždění přítomno osobně nebo v zastoupení na základě plných mocí 69,63% členů společenství. Shromáždění je usnášeníschopné.

2) Zpráva předsedy společenství vlastníků

 JUDr. Petr Douša informoval o parkovacích místech:

a) venkovní parkovací místa - jsou rozprodána

b) 4 krajní parkovací místa jsou pro návštěvy

c) 25 vnitřních parkovacích míst je ještě volných k prodeji

d) 2 místa jsou v pronájmu

3) Schválení účetní závěrky a výsledků hospodaření za rok 2015

Zprávu přednesla Ing. M. Ježková, ze správcovské firmy - Interma BYTY a.s.. SV nemá žádné zdanitelné příjmy ani výdaje. SV nemá žádný majetek. Účetní jednotka nevykazuje pohledávky po lhůtě splatnosti, ani závazky po lhůtě splatnosti.

Ve fondu oprav je k 31.12.2015 naspořeno 403 833,- Kč.

Schváleno 100% přítomných vlastníků

4) Provozní záležitosti

 •  27 bytů nedoložilo, že platí odpad na adrese Michalovice 47, Mladá Boleslav. Bude objednán kontejner na směsný komunální odpad a náklady budou přeúčtovány těm, co nedoložili potvrzení.       
  kotelna - během roku se řešilo spoustu problémů. Minim. 1x do měsíce netekla teplá voda. Nutno zvážit rekonstrukci.

   Návrh: udělat revizi kotelny, navrhnout řešení a nechat zpracovat cenovou nabídku na odstranění vad.

             Schváleno 100% přítomných vlastníků.


 • osvětlení podzemních garáží - všechna světla jsou napojena na jedno čidlo, často svítí nepřetržitě.

   Řešení: a) do každé zářivky dát čidlo (nemusí se měnit rozvody)

             b) na jedno čidlo se napojí max. 2 zářivky (nutno měnit rozvody)

   Návrh: pozemní garáže se rozdělí do několika sekcí (4 až 6) a přidají se čidla dle potřeby.

           Schváleno 100% přítomných vlastníků

 • úklid
       garáží -1x za rok není dostačující. Cena cca 7 000,- Kč/ čištění.

    Úklid bude objednán po zimní sezóně (cca březen).

 • při výjezdu na komunikaci je špatný výhled - zvážit možnost dát zrcadlo (ve  spolupráci s dopravním inspektorátem)
 • pejskaři - nutno dodržovat hygienu
 • byty v přízemí – nebudou platit poplatek za výtah
 • nástavba (6 apartmánů) - bude naplánována schůzka, kde budou všichni informováni o tom, jak bude nástavba vypadat a v jakém rozsahu zasáhne do chodu domu.  

   Termín: do konce února

 • byl  zvolen zástupce domovníka - pan Václav Růžek, tel.: 777 948 322,  s účinností od 1.2.2017

 

5) Instalace vjezdové brány k parkovacím místům

3 nabídky, cena cca 52 tis. Kč  (vyhovující nabídka), ovladač cca1 200,- Kč

Situace se částečně zlepšila,z toho důvode se navrhlo, že se vjezdová brána instalovat nebude.

Proběhlo hlasování.

Schváleno 100% přítomných vlastníků, že instalace vjezdové brány neproběhne.

5) Diskuse, závěr

Po krátké diskusi poděkoval JUDr. Petr Douša  všem členům a hostům za účast a ukončil shromáždění.

Zápis ze shromáždění a veškerá důležitá sdělení jsou vkládána na internetové stránky: www.interma- byty.cz  v sekci: Uživatelé - Mladá Boleslav - SV domu č.p. 47 Michalovice, Mladá Boleslav a na nástěnku v domě.

      

V Mladé Boleslavi, dne 6.2.2017

Zapsala: Ing. Miloslava Ježková                                                   

                                                                       JUDr. Petr Douša

                                                                       předseda společenství vlastníků

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
Seniorů 1620/13
463 11 Liberec 30

provozovna :
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.