Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků domu Křížová 1613 Liberec

13.11.2019 07:54

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků domu Křížová 1613 Liberec

Křížová 1613, 463 11  Liberec 30

 

Datum: 22.10.2019 v 18 hod.

Místo konání: sušárna domu Křížová 1613, Liberec 30

Pozvaní hosté: Ing. Miloslava Ježková – manažer DB a SV,  Interma BYTY, a.s.

 

Účast vlastníků včetně bytového družstva ZENIT –  75,22 %

 

 Dle předloženého programu:

1) Zahájení, prezentace

Shromáždění zahájil Radek Vorel, předseda výboru SV. Přivítal přítomné členy SV (jejich zástupce) a představil hosty. Uvedl, že dle prezenční listiny je v okamžiku zahájení shromáždění přítomno osobně, nebo na základě plné moci 75,22% hlasů členů SV. Shromáždění je tedy usnášeníschopné. 

 

2) Schválení účetní závěrky a výsledků hospodaření za rok 2018

R. Vorel seznámil přítomné s obsahem zprávy o hospodaření společenství vlastníků k 31.12.2018 (byla přílohou pozvánky na shromáždění). Účetní jednotka nevykazuje pohledávky ani závazky po lhůtě splatnosti. Poté nechal předsedající hlasovat o návrhu na schválení účetní závěrky za rok 2018 v předloženém znění. Bylo odsouhlaseno, že zisk ve výši 76 Kč bude převeden do podílových nákladů. Zisk byl generován z poplatků za pozdní úhrady měsíčních předpisů záloh.

Odsouhlaseno 100% přítomných členů.

 

3) Provozní záležitosti, diskuse, závěr

  • poděkování p. Svojíkové za pomoc s výběrem malířské firmy
  • upozornění rodičů na poškozování fasády dětmi
  • v prostoru hl. uzávěru vody uskladněny zbytky obkladů z doby výstavby domu, prosím o kontrolu, zda něco z toho není Vaše
  • výměna pohybových čidel, žárovek v přízemí + první patro, upozornění na správce - p. Černý, tel.: 722 927 943

 

Předsedající poté po krátké diskuzi  shromáždění ukončil.

 

V Liberci dne  7.11.2019

 

Zapsal: R. Vorel                                  

Radek Vorel

předseda výboru

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.