Zápis ze shromáždění společenství vlastníků domu Křížová 1613

14.12.2016 10:59

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků domu Křížová 1613

Křížová 1613, 463 11  Liberec 30

 

Datum : 29.11.2016 v 17.30 hod.

 

Místo konání : sušárna domu Křížová 1613, Liberec 30

 

Pozvaní hosté : Ing. Miloslava Ježková – manažer bytových družstev Interma BYTY, a.s.

                         Jaroslav Nýdrle – technik

                         Iva Loumová - domovník

                                                                               

Účast vlastníků včetně bytového družstva ZENIT – 88,41%

 

Dle předloženého programu:

 

1) Zahájení, prezentace

 

Shromáždění zahájil Radek Vorel, předseda výboru SV. Přivítal přítomné členy SV (jejich zástupce) a představil hosty. Uvedl, že dle prezenční listiny je v okamžiku zahájení shromáždění přítomno osobně nebo v zastoupení na základě plných mocí 88,41% členů SV. Shromáždění je tedy usnášeníschopné.

 

2) Schválení stanov společenství vlastníků

 

Ing. M. Ježková informovala přítomné o změnách v legislativě a z toho plynoucí povinnosti přijmout nové stanovy,  které jsou přizpůsobeny zák. č. 89/2012 Sb., tzv. novému občanskému zákoníku, který je v platnosti od 1.1.2014. Dle rozhodnutí vrchního soudu zákonný požadavek notářského zápisu ohledně změny stanov se netýká SV vzniklých před 1.1.2014. Stanovy byly schváleny.

Odsouhlaseno 100% přítomných členů.

 

 

3) Schválení výsledků hospodaření za rok 2015

 

R.Vorel seznámil přítomné s obsahem zprávy o hospodaření společenství vlastníků k 31.12.2015 (byla přílohou pozvánky na shromáždění).

Poté nechal předsedající hlasovat o návrhu na schválení účetní závěrky za rok 2015 v předloženém znění.

Odsouhlaseno 100% přítomných členů.

 

4) Provozní záležitosti, diskuse, závěr

 

-kočárkárna – instalace bezp. mléčného skla, zhotovena dřevěné police

-pokusy o násilné vniknutí do domu, dodržování zamykání obou vchodových dveří po 20 hod.

 

 

Předsedající poté po krátké diskuzi  shromáždění ukončil.

 

V Liberci dne 5.12.2015                                                                             

                                                                                                           

Zapsal: R. Vorel

                                                                                  Radek Vorel

                                                                                       předseda výboru

                                                                                                                                   

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.