Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků domu Křížová 1614 Liberec

18.12.2017 09:32

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků domu Křížová 1614 Liberec

 

Datum:                30.11.2017 v 18:00 hod.

Místo konání:      Sušárna domu Křížová 1614, Liberec 30

Přítomní hosté:    Ing. Miloslava Ježková – manažer bytových družstev Interma BYTY, a.s.

                            Jaroslav Houda – technik

 

Průběh jednání a přijatá usnesení:

 1)       Zahájení, prezence

Shromáždění zahájil Ing. Jiří Šindelář, předseda výboru SV. Přivítal přítomné členy SV (jejich zástupce) a představil hosty. Uvedl, že dle prezenční listiny je v okamžiku zahájení shromáždění přítomno osobně nebo v zastoupení na základě plných mocí 61,64 % členů SV. Shromáždění je usnášení schopné.

 2)       Seznámení s výroční zprávou hospodaření a schválení řádné účetní uzávěrky za rok 2016

Ing. M. Ježková seznámila přítomné s obsahem zprávy o hospodaření společenství vlastníků k 31.12.2016 (byla přílohou pozvánky na shromáždění). Účetní jednotka nevykazuje pohledávky ani závazky po lhůtě splatnosti. Ve fondu oprav je k 31.12.2016 celkem 453 412,- Kč. Účetní závěrka za rok 2016 v předloženém znění byla schválena.

-     Schváleno 100% přítomných vlastníků.

 3)       Dohodnutí způsobu financování údržby oken v objektu

Údržba oken (firma Servis oken Liberec – Pavlů)  proběhne cca v květnu 2018, termín bude dopředu oznámen. Náklady budou hrazeny z fondu oprav.

-     Schváleno 100% přítomných vlastníků. 

 4)       Provozní záležitosti

-     Artemis NET – s.r.o. - nový poskytovatel TV a internetu. Bude náš dům napojovat do své sítě v průběhu roku 2018.

-     Nový dodavatel plynu – One Energy. Dodavatel vyhrál aukci, kterou stejně jako v minulém roce zajišťovala firma eCentre. Cena z aukce: 570Kč/ MWh (cena nezahrnuje distribuci)

 5)       Diskuze, závěr

-     Zápach ze stoupačky v posledním patře – prověří domovník

-     Bio popelnice – zvážit objednání větší nádoby. Dvě nádoby nechceme. Není pro ně prostor.

V Liberci dne 30.11.2017

Zapsala: Ing. Ježková

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.