Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků domu Křížová 1614 Liberec

16.01.2019 11:50

 

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků domu Křížová 1614 Liberec

 

Datum:                04.12.2018 v 18:00 hod.

Místo konání:      Sušárna domu Křížová 1614, Liberec 30

Přítomní hosté:    Ing. Miloslava Ježková – manažer bytových družstev Interma BYTY, a.s.

                            Iva Loumová – domovník

 

Průběh jednání a přijatá usnesení:

 1)       Zahájení, prezence

Shromáždění zahájil Ing. Jiří Šindelář, předseda výboru SV. Přivítal přítomné členy SV (jejich zástupce) a představil hosty. Uvedl, že dle prezenční listiny je v okamžiku zahájení shromáždění přítomno osobně nebo v zastoupení na základě plných mocí 66,67 % členů SV. Shromáždění je usnášení schopné.

 2)       Seznámení s výroční zprávou hospodaření a schválení řádné účetní uzávěrky za rok 2017

Ing. M. Ježková seznámila přítomné s obsahem zprávy o hospodaření společenství vlastníků k 31.12.2017 (byla přílohou pozvánky na shromáždění). Účetní jednotka nevykazuje pohledávky ani závazky po lhůtě splatnosti. Ve fondu oprav je k 31.12.2017 celkem 534 628,- Kč. Účetní závěrka za rok 2017 v předloženém znění byla schválena.

-     Schváleno 100% přítomných vlastníků.

 3)       Informace o insolvenci dodavatele plynu a komplikacích s vyúčtováním záloh plynu

Náš dodavatel plynu – společnost One Energy – nám nebyl schopen dodat vyúčtování za rok 2017 a v dubnu 2018 na něj byl podán návrh na insolvenci. Bohužel jsme u něj měli přeplatek na zálohách, o který jsme tímto prakticky přišli, jelikož dle insolvenčního řízení pokryje majetek One Energy max 1% pohledávek. Přišli jsme tak odhadem o cca 80 000,- Kč.

Tyto peníze nám nyní chybí na účtě SVJ a je potřeba je tam doplnit, aby sedělo účetnictví (viz další bod).

 4)       Schválení způsobu zaplacení nedoplatku za plyn

Vzniklý nedoplatek za plyn bude uhrazen během následujícího zúčtovacího období (1 rok) formou navýšení standardních zálohových plateb. Ve vyúčtování bude pro tento účel zřízena nová položka. Rozdělení bude poměrové dle spotřeby v roce 2017.

- Schváleno 100% přítomných vlastníků.

 5)       Provozní záležitosti

-     Nový dodavatel plynu – MND. Dodavatel vyhrál aukci, kterou stejně jako v minulém roce zajišťovala firma eCentre. Cena z aukce: 639 Kč/ MWh (cena nezahrnuje distribuci)

 6)       Diskuze, závěr

-     Prosíme kuřáky, aby nekouřili u odsávání. Stoupačky v našem domě mají pouze pasivní odtah, takže se kouř dostává do bytů Vašich sousedů.

 

 

V Liberci dne 30.12.2018

Zapsala: Ing. Jiří Šindelář                                                           Ing. Jiří Šindelář

                                                                                                      Předseda Výboru

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.