Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků domu Široká 5136

08.06.2018 12:44

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků domu Široká 5136

Široká 5136/11, 468 04  Jablonec nad Nisou

 

Datum : 17.5.2018 v 18.00 hod.

 

Místo konání : v místnosti sklepů v přízemí na adrese Široká 5136/11, Proseč nad Nisou

 

Pozvaní hosté : Ing. Miloslava Ježková – manažer BD a SV,  Interma BYTY, a.s.

                         

                                                                               

Účast vlastníků včetně BD RÝNOVICKÁ NISA – 57,91%

 

Dle předloženého programu:

 

1) Zahájení

 

Shromáždění zahájil Ondřej Čech, předseda výboru SV. Přivítal přítomné členy SV (jejich zástupce) a představil hosty. Uvedl, že dle prezenční listiny je v okamžiku zahájení shromáždění přítomno osobně nebo v zastoupení na základě plných mocí 57,91% členů SV. Shromáždění je tedy usnášeníschopné.

 

 

2) Volba zapisovatele, volební komise a předsedajícího schůze

 

Předseda výboru O. Čech navrhl, aby předsedajícím schůze byla zvolena Ing. Ježková. Zápis ze shromáždění zapíše Ing. Ježková, volební komise volena nebyla.

 

Odsouhlaseno 100% přítomných hlasů vlastníků.

 

 

3) Projednání přijetí nových stanov společenství vlastníků

 

Ing. Ježková informovala přítomné o změnách v legislativě a z toho plynoucí povinnosti přijmout nové stanovy,  které jsou přizpůsobeny zák. č. 89/2012 Sb., tzv. novému občanskému zákoníku, který je v platnosti od 1.1.2014. Vzhledem k tomu, že všichni vlastníci nebyli seznámeni s obsahem nových stanov, byl tento bod odložen na další shromáždění. Stanovy všem vlastníkům rozešle O. Čech k připomínkování.

 

4) Schválení účetní závěrky a výsledků hospodaření za rok 2017

 

Ing. Ježková seznámila přítomné s obsahem zprávy hospodaření společenství vlastníků k 31.12.2017 (byla přílohou pozvánky na shromáždění). Poté nechala hlasovat o návrhu na schválení účetní závěrky za rok 2017 v předloženém znění. Zisk bude převeden do fondu oprav.

 

Odsouhlaseno 100% přítomných hlasů vlastníků.

 

5) Volba nových členů výboru

     

     Vzhledem k tomu, že výboru skončilo funkční období, přistoupilo se k volbě nového výboru.

Návrh na nový výbor:

Ondřej Čech

Ing Dita Kopecká

Drahomíra Dočekalová

 

Usnesení:

Byl zvolen výbor ve složení O. Čech, D. Kopecká, D. Dočekalová

 

Odsouhlaseno 100% přítomných hlasů vlastníků.

 

 

 

 

Zároveň bylo odsouhlaseno vyplácení paušálních náhrad za výkon funkce ve statutárním orgánu společenství ve výši 50,- Kč/byt/měsíc s účinností od 6/2018 (40% předseda, 30% místopředseda, 30% člen). Vyplácet se bude jednou ročně. Do předpisu bude záloha vložena po vyúčtování.

 

Odsouhlaseno 100% přítomných hlasů vlastníků.

 

 

6) Závěr

 

Provozní záležitosti:

·         nefungují zvonky

·         prověřit revize

 

 

 

Předsedající poté po krátké diskuzi shromáždění ukončila.

 

 

 

 

V Proseči nad Nisou, dne 17.5.2018                                                                             

                                                                                                           

Zapsala: Ing. Ježková

 

 

                                                                                  Ing. Dita Kopecká

                                                                                           předseda výboru

                                                                                                            

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.