Zápis ze shromáždění SV domu Křížová 1612 Liberec 6.12.2016

16.12.2016 08:25

Zápis ze shromáždění SV domu Křížová 1612 Liberec

463 11  Liberec 30

 

Datum : 6.12.2016 v 18.30 hod.

 

Místo konání : sušárna domu Křížová 1612, Liberec 30

 

Zúčastnění  hosté : Ing. Miloslava Ježková – manažer bytových družstev Interma BYTY, a.s.

                               Iva Loumová – domovník

                               Jaroslav Nýdrle – technik

                                                                               

Účast vlastníků včetně bytového družstva ZENIT -  66,25%

 

Dle předloženého programu:

 

  1)   Zahájení, prezence

Shromáždění zahájil Ing. Antonín Černý, předseda výboru SV. Přivítal přítomné členy SV (jejich zástupce) a představil hosty. Uvedl, že dle prezenční listiny je přítomno osobně nebo v zastoupení na základě plných mocí 66,25% členů SV. Shromáždění je tedy usnášeníschopné.

 

2)   Zpráva výboru společenství

Ing. Černý seznámil přítomné s činností výboru za uplynulý rok.

 

3)       Schválení nových stanov

Ing. M. Ježková informovala přítomné o změnách v legislativě a z toho plynoucí povinnosti přijmout nové stanovy,  které jsou přizpůsobeny zák. č. 89/2012 Sb., tzv. novému občanskému zákoníku, který je v platnosti od 1.1.2014. Dle rozhodnutí vrchního soudu zákonný požadavek notářského zápisu ohledně změny stanov se netýká SV vzniklých před 1.1.2014.

Byl podán protinávrh, aby se bod č. 6), Čl.VII Shromáždění doplnil o možnost svolání shromáždění i za pomoci e-mailové komunikace. Protinávrh byl odsouhlasen a  následně byly Stanovy včetně protinávrhu schváleny.

           Schváleno 100% přítomných vlastníků

 

4)       Seznámení s výroční zprávou hospodaření a schválení řádní účetní závěrky za rok 2015

M. Ježková seznámila přítomné s obsahem zprávy o hospodaření společenství vlastníků k 31.12.2015. Poté předsedající schůze nechal hlasovat o schválení řádné účetní závěrky za rok 2015 v předloženém znění.

            Schváleno 100% přítomných vlastníků

 

5)        Provozní záležitosti, diskuse, závěr

-          zatékání – stěna u přístřešků – nutno diagnostikovat příčinu – zajistí p. Večerníková

-          sůl na posyp chodníků bude uložena za dveře s koulí

-          návrh na výmalbu společných prostor, zadání – bílá výmalba + oprava soklů + výměna popraskaných dlaždic ve vchodu. Realizace – jaro 2016.

-          popelnice na bio odpad bude přes zimu uklizena

-          pračka uskladněná v prostoru sklepů (za vchodem) – pokud si ji majitel neuklidí do konce roku 2016, bude odvezena do sběrného dvora

-          bylo schváleno zamykání vchodových dveří po 20 hodině

-          úspora plynu – zvážit aukce

-          prověřit možnost uložení peněz z fondu oprav na lépe úročený účet

 

Předsedající poté po krátké diskuzi  shromáždění ukončil.

 

 

V Liberci dne 6.12.2016                                                                             

                                                                                                                                           

Zapsala: Ing. Ježková                                                                     

                                                                                                                                                            Ing. Antonín Černý

                                                                                                                                                                předseda Výboru

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.