Zápis ze shromáždění vlastníků 15.2.2017

07.04.2017 09:30

Z Á P I S

Zápis ze schůze shromáždění Společenství vlastníků domu Seniorů 1610 Liberec

se sídlem Seniorů 1610, 463 11 Liberec 30

 

Datum konání: 15.2.2017 v 18.00

Místo konání: sklepní prostor domu Seniorů 1610, Liberec

Přítomní hosté:   Ing. Miloslava Ježková - manažer bytových družstev (Interma BYTY a.s.)

                              Iva Loumová - domovník

Program :

1) Zahájení, prezence   

2) Odsouhlasení stanov

3) Schválení výsledků hospodaření za rok 2015

4) Provozní záležitosti, diskuse, závěr

 

1) Zahájení, prezence

Shromáždění zahájil Pavel Brabec, předseda výboru SV. Přivítal přítomné členy SV (jejich zástupce) a představil hosty. Uvedl, že dle presenční listiny je v okamžiku zahájení shromáždění přítomno osobně nebo v zastoupení na základě plných mocí 74,2% členů SV. Shromáždění je tedy usnášeníschopné.

 

2) Odsouhlesení stanov

Ing. Miloslava Ježková informovala přítomné o změnách ve stanovách, následovalo hlasování o přijetí. Odsouhlaseno 100% přítomných členů.

 

3) Schválení výsledků hospodaření za rok 2014

M. Ježková seznámila přítomné s obsahem zprávy o hospodaření společenství vlastníků k 31.12.2015 (byla přílohou pozvánky na shromáždění).

Poté nechal předsedající hlasovat o návrhu na schválení účetní závěrky za rok 2015 v předloženém znění.

Odsouhlaseno 100% přítomných členů.

 

5)Provozní záležitosti, diskuse, závěr

Odsouhlaseno:

  • folie na okno kočárkárny
  • celodenní zamykání hlavního i zadního vchodu

 

Předsedající poté po krátké diskuzi  schůzi ukončil.  

V Liberci, dne 23.3.2017

Zapsal: P. Brabec

 

                                                                       Pavel Brabec

                                                                        předseda výboru

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.