Zápis ze shromáždění vlastníků dne 10.10.2018

25.01.2019 13:38

Zápis

z jednání shromáždění Společenství vlastníků domu Křížová 1611 Liberec

                                       .

 

Datum konání: 10.10.2018 v 18.00 hodin.

Místo konání: zasedací místnosti Interma BYTY a.s. U Sila 1201, Liberec 30

 

Přitomni hosté: Ing. Miloslava Ježková – manažer BD a SV Interma BYTY a.s.

                           p. Iva Loumová - domovník

                                                 

Účast vlastníků včetně bytového družstva ZENIT -  56,65 % hlasů členů společenství

 

1) Zahájení, prezentace

   Shromáždění zahájila Ing. Radka Michelová, předsedkyně výboru SV. Přivítala přítomné členy SV (jejich zástupce) a představila hosty. Uvedla, že dle prezenční listiny je v okamžiku zahájení shromáždění přítomno osobně nebo v zastoupení na základě plných mocí 56,65% hlasů členů SV. Shromáždění je tedy usnášeníschopné.

2) Schválení účetní závěrky a výsledků hospodaření za rok 2017

     Ing. Miloslava Ježková předložila účetní závěrku:

SVJ nemá žádné zdanitelné příjmy ani výdaje. SVJ nemá žádný majetek.

Pohledávky: účetní jednotka nevykazuje po lhůtě splatnosti žádné pohledávky.

Závazky: účetní jednotka nevykazuje závazky po lhůtě splatnosti.

Fond oprav: k 31.12.2017 činil zůstatek 652.531 Kč

Poté nechala předsedající hlasovat o návrhu na schválení účetní závěrky za rok 2017

v předloženém znění.

                  

                             Odsouhlaseno  100% přítomných hlasů

3) GDPR - ochrana osobních dat:     

25. 5. 2018 vešlo v účinnost nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Jediným zpracovatelem našich dat je správce Interma BYTY a.s.. Členové společenství byli informováni o zpracovávaných údajích a požádáni o souhlasy se zpracováním údajů. Přístup k osobním údajům zpracovávaným společenstvím má pouze výbor společenství a správce Interma BYTY a.s..

4) Provozní záležitosti       

  1. oprava zámku u vstupních dveří
  2. tabulky, cedule – soukromý pozemek kolem domu
  3. napsat upozornění na nástěnku – opravy v bytech dle domovního řádu
  4. napsat upozornění na nástěnku  - vyklizení chodeb – bezpečnost-únikové cesty, úklid
  5. oprava dlažby před vchodem do sklepa
  6. úprava parkovacího místa před vjezdem (p. Janků)
  7. vymalování chodeb + sušárny mimo sklepních prostor
  8. dokončit opravu omítky u vchodu domu
  9. schváleno proplacení nového pískoviště (před domem) z FO
  10. schváleno proplacení pohledávky přihlášené k insolvenčnímu řízení vůči firmě ONE-energy za dodávku plynu a energie (v předpokládané výši za plyn 64.336 Kč + za elektřinu 9.915 Kč) z fondu oprav. Jde zatím pouze o odhad, přesná data budou známá až po ukončení insolvenčního řízení.

4) Diskuse (závěr)

        Stále se nezamykají ve večerních hodinách vchodové dveře a ani dveře ve sklepě.

   Poslední diskuze se týkala parkování aut na parkovištích, a vyklizení veškerých

   předmětů (skříní, květin, odpadků, kočárků apod.) na chodbách našeho domu, vzhledem

   k pokutě, která nám hrozí z důvodu požární bezpečnosti.       

                                             

                

                                                                zapsala: Lenka Dušková

                                                          místopředseda SV domu Křížová 1611

                

V Liberci dne 30.11.2018

 

 

 

                      

   

   

 

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
Seniorů 1620/13
463 11 Liberec 30

provozovna :
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.