Zápis ze shromáždění vlastníků dne 11.4.2018

07.05.2018 09:56

Zápis ze shromáždění SV domu Křížová 1612 Liberec

463 11  Liberec 30

 

Datum : 11.4.2018 v 18.30 hod.

Místo konání : sušárna domu Křížová 1612, Liberec 30

Zúčastnění  hosté : Ing. Miloslava Ježková – manažer bytových družstev Interma BYTY, a.s.

                               Iva Loumová – domovník

                                                                                                         

Účast vlastníků včetně bytového družstva ZENIT -  50,74%

 

Dle předloženého programu:

    1)  Zahájení, prezence

Shromáždění zahájil Ing. Antonín Černý, předseda výboru SV. Přivítal přítomné členy SV (jejich zástupce) a představil hosty. Uvedl, že dle prezenční listiny je přítomno osobně nebo v zastoupení na základě plných mocí 50,74% členů SV. Shromáždění je tedy usnášeníschopné.

2) Zpráva výboru společenství

Ing. Černý seznámil přítomné s činností výboru za uplynulý rok. Byla provedena výmalba společných prostor, oprava střechy (po zatékání), prováděly se drobné opravy ve společných částech domu.

 

      3) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017

       SV mělo zdanitelný příjem ve výši 310,- Kč, částka bude převedena do fondu oprav. Dlužníky SV   neeviduje. Účetní závěrka za rok 2017 byla schválena.

            Schváleno 100% přítomných vlastníků

    4) Rezignace předsedy, místopředsedy a člena SV

Výbor SV rezignaci přesunul na příští shromáždění – 7.6.2018.

 

        5) Volba nového výboru

Vzhledem k tomu, že žádný vlastník neprojevil zájem o práci ve výboru, bude svoláno další shromáždění, kde se připraví návrh na finanční odměnu pro výbor společenství a zároveň se osloví externí firma, která nabízí profesionální výkon funkce předsedy společenství pro případ, že by se výbor nezvolil z řad vlastníků.

 

     6) Provozní záležitosti, diskuse, závěr

      Předsedající po krátké diskuzi  shromáždění ukončil.

 

V Liberci dne,  2.5.2018                                                                              

                                                                                                                                           

Zapsala: Ing. Ježková        

                                                   

                                                                                                 Ing. Antonín Černý

                                                                                                  předseda Výboru

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.