Zápis ze shromáždění vlastníků dne 12.12.2019

08.01.2020 16:15

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků domu Křížová 1614 Liberec

 

Datum:   12.12.2019 v 18:00 hod.

Místo konání:   Sušárna domu Křížová 1614, Liberec 30

Přítomní hosté:   Ing. Miloslava Ježková – manažer bytových družstev Interma BYTY, a.s.

                            Iva Loumová – domovník

 

Průběh jednání a přijatá usnesení:

1. Zahájení, prezence

Shromáždění zahájil Ing. Jiří Šindelář, předseda výboru SV. Přivítal přítomné členy SV (jejich zástupce) a představil hosty. Uvedl, že dle prezenční listiny je v okamžiku zahájení shromáždění přítomno osobně nebo v zastoupení na základě plných mocí 69,76 % členů SV. Shromáždění je usnášení schopné.

2. Seznámení s výroční zprávou hospodaření a schválení řádné účetní uzávěrky za rok 2018

Ing. M. Ježková seznámila přítomné s obsahem zprávy o hospodaření společenství vlastníků k 31.12.2018 (byla přílohou pozvánky na shromáždění). Účetní jednotka má pohledávku za firmou ONE energie (zálohy za plyn z roku 2017). Ve fondu oprav je k 31.12.2018 celkem 607 294,- Kč. Účetní závěrka za rok 2018 v předloženém znění byla schválena.

  • Schváleno 100% přítomných vlastníků3.

3. Informace o problémech s nádržkami WC

Už ve dvou bytech došlo k prasknutí WC nádržky a následnému vytopení sousedů.

Oprava je komplikovaná a výsledek nejistý a výměna je drahá, proto ji nebudeme organizovat nijak hromadně. Doporučujeme vlastníkům uzavřít si alespoň pojištění, zejména "Pojištění odpovědnosti za škodu z držby nemovitosti".

4. Provozní záležitosti

         Výmalba společných prostor (kromě sklepa) proběhne v roce 2020.

  • Schváleno 100% přítomných vlastníků

5. Diskuze, závěr

Prosíme uživatele sušárny, aby neblokovali sušárnu tím, že tam dlouho nechávají usušené prádlo.

Pravděpodobně budeme v roce 2020 od BD Zenit odkupovat parkoviště mezi domy 1614 a 1613.

 

V Liberci dne 30.12.2019

Zapsal: Ing. Jiří Šindelář                                                            Ing. Jiří Šindelář

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
Seniorů 1620/13
463 11 Liberec 30

provozovna :
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.