Zápis ze shromáždění vlastníků domu Seniorů 1616

24.11.2016 10:23

Zápis ze shromáždění vlastníků domu Seniorů 1616

 

Datum konání: 10. 11. 2016 od 18.00 hod.

Místo konání: U Sila 1201, 463 11 Liberec 30 (zasedací místnost)

 

Po zahájení konstatoval Pavel Dymokurský, předseda Bytového družstva ZENIT, jako zapsaný statutární orgán společenství vlastníků jednotek, že je přítomno celkem 25,05% vlastníků, tudíž členská schůze nebyla usnášeníschopná. Nebyly doručeny žádné plné moci k zastupování, ani jakékoli jiné písemné připomínky či návrhy.

Dále přítomni: Ing. Miloslava Ježková, manažer bytových družstev Interma BYTY, akciová společnost, Iva Loumová – domovník a Evženie Svojíková, místopředsedkyně bytového družstva ZENIT.

Z průběhu jednání:

1.      Přítomným vlastníkům jednotek bylo sděleno, že je zapotřebí založit fond oprav, který dosud v domě č.p. 1616 není. Po proběhlé diskuzi, kdy byla nastíněna rizika v případě nenadálých havárií, jejich opravy by byly finančně náročné a po zkonstatování sazeb v Kč za metr čtverečný, které jsou u jiných společenství vybírána, byl přijat konsenzus na 4,- Kč a metr čtverečný za kalendářní měsíc. Proto pověřený vlastník jako statutární orgán společenství sděluje, že od 1. 1. 2017 bude všem vlastníků jednotek zúčtováván fond oprav ve výši 4 Kč za metr čtverečný a kalendářní měsíc. Uvedené se v písemné formě projeví s novým rozpisem záloh za služby (plnění) předané v roce 2017.

 

2.      Protože společenství nemá dosud zřízen vlastní bankovní účet, bude tento zřízen pro všechny platby a vyúčtování. Dosud jsou platby inkasovány na bankovní účet bytového družstva ZENIT. O změně budou vlastníci jednotek informováni.

 

Jakékoli nedostatky co do technických závad v domě – ve společných prostorách, případně v okolí domu prosím oznamujte správcovské kanceláři, případně domovníkovi – kontakty na: https://www.interma-byty.cz/uzivatele/liberec/svj-senioru-1616/

Jednání bylo ukončeno v 19.00 hod.

 

 

Zapsal: Pavel Dymokurský

V Liberci dne: 23. 11. 2016

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.