Zápis ze shromáždění ze dne 22.10.2014

10.11.2014 11:51

Zápis z ustavujícího shromáždění

společenství vlastníků Vrátenská 375, Praha

 

Datum:    22.10.2014, v 18.00 hod.

 

Místo konání :   Vrátenská 374/24, byt B102, Praha 9 – Miškovice, 19600 

 

Pozvaní hosté :       Ing. Miloslava Ježková – manažer bytových družstev Interma BYTY, a.s.

                             Libor Kafka – vedoucí SBF Interma BYTY, a.s.

                                 

Účast vlastníků  -   74,69 %

 

Dle předloženého programu:

 

1)  Zahájení, prezence – Ing. Friedrich Bohuslav, předseda výboru, zahájil schůzi a konstatoval, že na schůzi je přítomno 74,69% vlastníků a je usnášeníschopná .

 

2) Schválení příkazní smlouvy – vzhledem k tomu, že se všichni vlastníci  nemohli seznámit s obsahem Příkazní smlouvy, bylo rozhodnuto, že smlouva bude rozeslána všem vlastníkům mailem. Po odsouhlasení  smlouvy vlastníky se výbor pověřuje podpisem této smlouvy.

           

3) Schválení směrnice pro rozúčtování nákladů – situace stejná jako u příkazní smlouvy.

      Dále bylo odsouhlaseno :

      Domovník – pan Křeček ( kontakt bude vyvěšen na informační nástěnce ) bude placen hodinově – 100 Kč/ hodina.

                          Měsíčně se bude vybírat zálohově 25 Kč/ 1 bytovou jednotku/ 1 měsíc

                          Rozsah prací:

-  sekání trávy, úklid sněhu – chodníky,

-  kontrola a údržba domu, světel atd.,

-  kontrola a čištění gul a ukončení okapních svodů

      Úklid – úklid bude probíhat 1x za 14 dní

                           Měsíčně se bude vybírat zálohově 50 Kč/ 1 bytovou jednotku/ 1 měsíc

      Podílové náklady ( malý fond oprav ) – 1 Kč/ 1/m2 /1 byt

 

       Schváleno všemi hlasy – 100% přítomných vlastníků

 

4) Schválení domovního řádu – po rozpravě a drobných úpravách byl domovní řád schválen

- čl. 3/bod 3 a čl. 5/bod 3 - vyškrtnout ústřední topení a zařízení které v domě nemáme

- čl. 6/bod 1 - s výjimkou květinové výzdoby 

 

        Schváleno všemi hlasy – 100% přítomných vlastníků

 

   5) Schválení výše fondu oprav – návrh 7Kč/m2    od 11/2014  na rok, poté se fond oprav upraví dle potřeby

 

         Schváleno všemi hlasy – 100% přítomných vlastníků

 

6) Odsouhlasení Dodatku k prohlášení vlastníka – Ing. Caha ( zástupce investora ) informoval o záměru vybudovat v prostoru parkovacích stání dvě sklepní kóje.

 

7) Schválení paušálních náhrad nákladů pro výbor SVJ – navržená výše náhrad 200 Kč/ 1 měsíc/ 1  člena výboru , v přepočtu tj. 50 Kč/ 1 bytovou jednotku/ 1 měsíc, tato částka bude součástí rozpisu služeb. Výboru se náhrady budou vyplácet měsíčně.

 

         Schváleno všemi hlasy – 100% přítomných vlastníků

 

8) Schválení smlouvy s firmou ADC o pronájmu – Výbor se pověřuje jednáním s firmou ADC a případným podpisem smluv.

 

9) Diskuze o možném využití protihlukové stěny pro reklamu a prezentaci

        Vlastníci souhlasí s využitím protihlukové stěny pro reklamu na základě předem dohodnutých pravidel. Podrobnosti se budou řešit později.

 

    10) Provozní záležitosti, diskuze, závěr :

      Pojištění nemovitosti

-  v diskuzi byla řešena cena za pojištění nemovitosti

-  bylo usneseno, že po převedení pojištění na SVJ bude vedena snaha ke snížení poplatků za pojištění a ke zlepšení jejích parametrů

      Satelit

-  byla vedena diskuze o zavedení satelitu na objektu

-  řešení tohoto bodu se odkládá

      Další náměty a připomínky

-  bylo navrženo udělat stříšku nad vstupem u zvonků - tento bod bude řešen až po té co budou ve fondu oprav dostatečné finance

-  uzavřít střílny ve schodištích – pan Caha (jednatel Expoinvestu) přislíbil v nejbližší době realizaci z plexiskel

 

Diskuse byla konstruktivní – většina dotazů byla přítomnými hosty vysvětlena.

 

 

 

 

                                                                                                                            

V Praze dne 29.10.2014                                                                                           Ing. Friedrich Bohuslav

                                                                                                                                  předsedající schůze

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.