Zápis ze shromázfění

13.12.2013 12:07

Zápis ze schůze Shromáždění SVJ Společenství vlastníků domu Na Výšině 1621, Vrchlabí konaného dne 29.11.2013

 

Shromáždění Společenství vlastníků domu se konalo dne 29.11.2013 od 19:00 hodin na adrese Na Výšině 1621, Vrchlabí za účasti vlastníků bytových jednotek s celkovou váhou/podílem hlasů 87%.

 

Byly projednány tyto body:

 

 1. Úvod
 2. Hlasování o složení Výboru SVJ
 3. Informace o založení účtu SVJ
 4. Návrhy na finanční úspory pro dům
 5. Smlouva o domovnictví a změny
 6. Mandátní smlouva o správě
 7. Různé

 

 

Ad 2) Hlasování o složení Výboru SVJ

 

 1. Shromáždení byl předložen návrh na vyplácení odměny pro členy Výboru ve výši 2 000,- CZK/měsíc. Odměna bude rozdělena mezi 3 členy Výboru + pokladníka na základě dohody Výboru. Cílem pro vyplácení odměny je ocenění práce dobrovolných členů Výboru a motivace pro jakéhokoli člena SVJ, aby se do Výboru přihlásil.

Výsledek hlasování o vyplácení odměny pro Výbor ve výši 2 000,- CZK/měsíc: PRO 87%, PROTI 0%, zdrželo se hlasování 0%.

Způsob rozpočítání nákladů na odměny: stejným poměrem na každou bytovou jednotku a 1/5 na garáž. Odměna bude vyplácena způsobem doporučeným správcem INTERMA BYTY a.s. s platností od 1.1.2014.

 

 1. Před hlasováním o novém složení Výboru bylo Shromáždění vyzváno, aby se přihlásili dobrovolní zájemci o práci ve Výboru, nikdo neprojevil zájem. Za nové členy Výboru byli navrženi: Lenka Hájková, Lenka Mašková, Jan Vodseďálek.

Výsledek hlasování o odstoupení stávajících členů Výboru z důvodu jejich časového vytížení, nedostatku odborných znalostí a nemožnosti věnovat se dostatečně práci pro Výbor (ve složení: Luboš Černoch, Martin Javůrek, Lenka Hájková) a zvolení nových členů Výboru ve složení: Lenka Hájková, Lenka Mašková, Jan Vodseďálek: PRO 87%, PROTI 0%, zdrželo se hlasování 0%.

 

Ad 3) Informace o založení účtu SVJ

 

Shromáždění bylo informováno o založení vlastního bankovního účtu u České spořitelny. Nové číslo účtu: 000000-3252962349/0800.

Veškeré potřebné kroky pro převedení všech finančních prostředků SVJ na nový účet a fungování nového účtu (založení intrnetového bankovnictví s aktivním přístupem pro správce na základě podepsané smlouvy a pasivního přístupu pro Výbor za účelem kontroly) zajistí Výbor SVJ po dohodě se správcem. Od 1.1.2014 budou měsíční zálohy na byt/garáž – tj. nájemné, zasílány na toto nové číslo. Tato informace bude všem majitelům bytových jednotek a garáží zaslána přímo od správce formou nového předpisu nákladů na služby.

 

 

 

Ad 4) Návrhy na finanční úspory pro dům

 

Shromáždění bylo seznámeno s finančními investicemi do domu a cíli Výboru na jejich revizi:

 1. Náklady na domovníka (pan Malý): 100 CZK/měsíc/byt = 2 200 CZK/měsíc = 26 400/rok. Vzledem k tomu, že obyvytelé domu se domnívají, že současný domovník si neplní své povinnosti ze smlouvy a nezaznamenali téměř žádnou činnost, kterou by pro dům vykonával, bylo hlasováno o vypovězení existující smlouvy o domovnictví s p. Malým k 31.12.2013. Výsledek hlasování: PRO 87%, PROTI 0%, zdrželo se hlasování 0%.

Výbor se předběžně dohodl s panem Černochem, který projevil ochotu převzít zodpovědnost za domovnictví, na další spolupráci. Po provedení soupisu činností, které bude domovník zajišťovat, předloží Výbor panu Černochovi návrh nové smlouvy o domovnictví.

 1. Náklady na pojištění domu : 31 743 CZK/rok – Výbor seznámil Shromáždění se záměrem přehodnotit stávající pojistnou smlouvu, provést výběrové řízení pojišťovny s cílem minimalizovat pojistné náklady při zachování požadované kvality pojištění. Současně přislíbil pan Kafka z INTERMA BYTY, a.s., že provede kontrolu stávající pojistné smlouvy u ČSOB a zjistí možnosti na slevu. Účastníci shromáždění byli vyzváni ke spolupráci, za tímto účelem jim bude e-mailem zaslána kopie stávající pojistné smlouvy u ČSOB.
 2. Náklady na elektřinu na vytápění okapů formou vyhřívacích kabelů činí 34 000 CZK/rok. Výbor považuje tento náklad za zbytečně vysoký a navrhl změnu způsobu sepínání kabelů z automatického (při dosažení určité teploty bez podmínky sněhu) na manuální. Výbor zodpovídá za zajištění potřebných kroků a manuální sepínání kabelů.
 3. Shromáždění bylo Výborem informováno, že majitel neprodaných bytů v domě Bytové družstsvo Vrchovina neplní povinnosti uložené v rámci ustavující schůze SVJ a nehradí pravidelné měsíční příspěvky na dlouhodobé zálohy na opravy – tzv. fond oprav ve výši 4,- CZK/m2 bytu. Pan Kafka jako zástupce BD Vrchovina přislíbil následující:
 • Doplacení dluhu za byty prodané v roce 2013 do 31.12.2013
 • Závazek k pravidelným měsíčním úhradám za neprodané byty od 1/2014 na základě: stanov SVJ a odhlasované povinnosti v rámci ustavující schůze SVJ + zákonné povinnosti dle novely Občanského zákoníku
 1. V rámci ročního vyúčtování nákladů na služby nebyly provedeny odečty spotřeby elektřiny v garážích a tyto náklady byly nesprávně rozpočítány v rámci společných nákladů na všechny majitele bytových jednotek a garáží. Výbor vyzve správce o nápravu v rámci vyúčtování za rok 2013.

 

 

Ad 5) Smlouva o domovnictví

Veškeré informace k tomuto bodu – viz. bod 4a).

 

Ad 6) Mandátní smlouva o správě

 

Protože se vznikem SVJ nebyla podepsána smlouva o správě, předložil Výbor Shromáždění 2 srovnatelné nabídky ke zvážení a hlasování.

 

Dostupné nabídky:

 • INTERMA BYTY, a.s., s původně požadovanou cenou 180 CZK/byt/měsíc, v rámci schůzky byla panem Kafkou cena snížena na 151 CZK/byt/měsíc
 • SBD Vrchlabí s cenou 151 CZK/byt/měsíc

 

Po diskusi a zvážení všech výhod i nevýhod bylo hlasováno o výběru správce s tímto výsledkem pro smlouvu s INTERMA BYTY, a.s. : PRO 87%, PROTI 0%, zdrželo se hlasování 0%.

 

Smlouva bude podepsána zatím na dobu určitou na rok 2014. S podpisem smlouvy bude Výboru předána v 1 kopii kompletní dokumentace domu.

 

Ad 7) Různé

 

Pan Rozporka u firmy Interma, a.s. končí k 31.12.2013 – novým kontaktem bude paní Ježková.

 

Veškeré reklamace, které budete hlásit za vaší bytovou jednotku, posílejte písemně na pana Drbohlava, v kopi na pana Plocka – dle doporučení pana Kafky.

 

Na základě dohody projde v průběhu prosince pan Javůrek, který má praxi ve stavebnictví, celý dům a sepíše veškeré podstatné závady ve společných prostorách domu. Seznam bude zaslán Výborem formou reklamace na pana Drbohlava, v kopi na pana Plocka.

 

Vyzýváme obyvatele domu, aby v zimních měsících neparkovali v té části parkoviště, které přechází v chodník (strana u školy) a umožnili tak vozidlům údržby vjezd na chodník a jeho úklid od sněhu.

 

Výbor a kdokoli z obyvatel domu nechť požádá majitele obytných, nákladních vozidel či přívěsů, aby neparkovali na parkovišti (strana u školy), pokud jejich vůz zasahuje na travnatou část za domem, která je součástí vlastnictví domu       

 

Žádáme obyvatele domu, aby třídili odpad a poctivě se přihlásili ve městě Vrchlabí k platbám za odpad. Případné dotazy směřujte na paní Jírů (e-mail:  jiruirena@muvrchlabi.cz). Současný počet popelnic je nedostačující.

 

Výbor se domluví s paní Večerníkovou z INTERMA BYTY, a.s.s na převodu dodavatelských smluv pod SVJ.

 

 

Výbor SVJ očekává připomínky k zápisu do 20.12.2013, po tomto datu považuje zápis za schválený.

 

 

 

Výbor SVJ Vrchlabí, Na Výšině 1621, 11.12.2013

Ke stažení zde

 

 

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
Seniorů 1620/13
463 11 Liberec 30

provozovna :
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.