Zpráva kontrolní komise 2016

29.05.2017 13:24

Zpráva kontrolní komise 2016

pro členskou schůzi Bytového družstva ZÚ BETA konanou dne 25.5.2017

 

Z titulu své funkce jsem prověřila následující oblasti činnosti družstva:

1.     Účetnictví

Ke kontrole mi byla předložena pí. Monikou Kockovou účetní uzávěrka za rok 2016. HV je ztráta ve výši – 27 671,48 Kč.  Z toho 21 211,- Kč tvoří pohledávka za Intermou a.s. (řádně přihlášená do insolventního řízení). Zisk z minulých let 6 761,-Kč.

KK doporučuje diskuzi co se ztrátou. 1. částečně započíst se ziskem a poté rozpočítat v ročním vyúčtování služeb po odsouhlasení členskou schůzí (částka 20 910,- Kč)  nebo 2. prozatím částku ponechat a započíst s případným ziskem v následujícím období.

Další doplňující údaje o hospodaření družstva k 31.12.2016

Rizikový fond – tvoří jej trojnásobek měsíční splátky, které členové platí do fondu členských podílů a úvěrového fondu. Výše fondu činí 326.910,- Kč. Fond je uložen na samostatném spořicím účtu.

Fond oprav a údržby – fond se vytváří od 01/2004 v rámci pravidelných měsíčních plateb. V současné době jsou prostředky uloženy na běžném bankovním účtu družstva a účetně jsou vedeny odděleně na samostatném účtu. Výše fondu byla k 31.12.2016 1 227 122 Kč.

V roce 2016 byla z fondu oprav hrazena výmalba domu, ostatní opravy a prováděné revize byly hrazeny z podílových fondů.

2.     Roční vyúčtování za rok 2016

Roční vyúčtování proběhlo v měsíci březnu 2017. Rozúčtování nákladů proběhlo dle zákonných předpisů. Upozorňuji členy družstva, že si musí překontrolovat stav odečtu, který podepisují.

Rozúčtování některých nákladů ze společných prostor je dle počtu nahlášených osob.

Počty nahlášených osob jsme kontrolovaly, povětšinou korespondují se skutečným obsazením jednotlivých bytů. Změny počtu osob jsou hlášeny na SBF. Byla provedena kontrola pronájmů a KK konstatuje uspokojivý stav.

3.     Kontrola platební kázně

Platební kázeň většiny členů družstva je v současné době téměř bezproblémová. Dochází pouze k drobným zpožděním v rámci měsíce.

4.     Služby domovníka

KK konstatuje, že domovnické služby probíhají uspokojivě.

Zimní údržba je prováděna na výjezdu z garáží, na přístupu ke komunikaci (jak pro vozidla tak pro pěší), na schodišti a na sjezdu z komunikace ke spodním garážím.

Údržba komunikace a chodníku podél ní jak u domu tak i směrem k hotelu Zelené Údolí je zajišťována městskou částí Vratislavice.

5.     Správcovské služby, prováděné opravy

Provádění správcovských služeb ze strany společnosti Interma-BYTY a.s. probíhá uspokojivě. Jsou prováděné pravidelné revize.

 

 

Byla provedena kontrola stavu zatékání podlahami garáží v přízemí do sklepů v suterénu. Stav se zlepšil, je třeba nadále sledovat.

Nadále platí, že v případě zatékání je povinností příslušného uživatele garáže zajistit a uhradit opravu. KK žádá před prováděním jakýchkoliv stavebních úprav jejich provedení a postup konzultovat s vedením družstva.

Byla provedena kontrola stavu výměníku a KK konstatuje uspokojivý stav. K vlhnutí nedochází – i nadále bude sledováno.

KK upozorňuje jednotlivé členy družstva, že revize vnitřních rozvodů elektro v bytech nejsou součástí správcovských služeb a jejich zajištění je plně v režii jednotlivých členů. V případě zájmu může SBF zajistit kontakt na revizního technika.

Pro zajištění dlouhodobě dobrého stavu objektu žádám členy o pravidelné kontroly mechanizmů oken a jejich případné promazání a též o pravidelné prověřování funkčnosti bytových uzávěrů vody ve stoupačkách, aby nedošlo k jejich zreznutí.

 

Odměny za výkon funkce v orgánech družstva

Ve smyslu směrnice č. 01/2002 předkládám členské schůzi návrh na vyplacení odměn za výkon funkce v orgánech družstva.

Celková částka k dispozici za rok 2016: 15.552,- Kč

Navrhuji vyplatit 100% této částky.

Částka bude rozdělena a vyplacena dle Směrnice č. 01/2002.

 

 

 

 

                                                                                     Zpracovala

 

                                                                                                                         Lenka Šedivá

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
Seniorů 1620/13
463 11 Liberec 30

provozovna :
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.