Zpráva o hospodaření družstva k 31.12.2012

23.10.2013 13:34

 

Bytové družstvo  VLNAŘSKÁ

Zpráva o hospodaření družstva k 31.12.2012

 

Hospodářský výsledek k 31.12.2012                                                             15 876,65 Kč /zisk/

 Hospodářský výsledek minulých let                                                          -110 737,04 Kč ztráta

  Celkem                                                                                            -   94 860,39 /ztráta/ 

 

     Ztráta v r. 2011 vznikla z daně z převodu nemovitosti za pozemky (činila  354 249,-,ale polovinou se podílelo Město Liberec, které částku Bytovému družstvu uhradilo), v r.2012 byla tato ztráta ponížena o zisk 15 877,- Kč.

 

  1. Majetek družstva – družstvo vlastnilo k 31.12.2012:

- poskytnuté finanční prostředky na výstavbu bytových domů dle Smlouvy o  sdružení investorů na společný účet Města Liberec a družstva ( z těchto prostředků jsou hrazeny městem potvrzené dodavatelské faktury dle Smlouvy o dílo ) 237 717 262,78 Kč  

- projektová dokumentace                                         6 000 000,00 Kč

- pozemek                                                               9 986 500,00  Kč 

- nadstandardní úpravy domů A,B,C,D                       2 585 814,00 Kč

Celkem                                                              256 289 576,78 Kč

 

    2)  Členské podíly

             - Fond členských podílů - maj. účast členů                  246 758 814,0

             - Rizikový fond                                                        2 360 067,00

3)  Finance, závazky a pohledávky

a) finanční prostředky             -  hotovost v pokladně                   1 853,00 Kč

                                           - běžný bankovní účet                 660 254,97                        

                                          - spořící účet                                 4 104 273,39 Kč                                                                                             

b) pohledávky    24 631,92 Kč   dluhy na předpisech nájemného a služeb

                          5 204,00 Kč   dluhy na předpisech akont.,neděl.fondu,měs.spl.

                        17 850,00 Kč  poskytnutá záloha na el. energii

                          7 190 269,59 Kč   pohledávky z titulu poskytnutých plateb za služby týkající se provozu družstva       

c) závazky       320 435,40 Kč   závazky k dodavatelům splatné v roce 2013                                   

                   6 814 669,00 Kč   závazky z titulu vybraných záloh za služby týkajících se provozu družstva

                  3 749 000,00 Kč   záloha od Intermy na doplacení kupní ceny dle SOD v rámci   sdružení

                    320 843,00 Kč   závazek vůči Městu Lbc za vybrané nájemné za byty Města (vyrovnáno v r. 2013)

                           14 107,00 Kč   ost.závazky (kauce za park.karty a nezjiš.platby)

                                3 137 777,52 Kč  - výše fondu oprav

 

d) úvěry            12 258 633,45 Kč  hypoteční úvěr I.etapa-dům A(19 980 mil. Kč)

                                                         splaceno 7 721 367 Kč

                             17 368 086,55 Kč  hypoteční úvěr II.etapa-dům B(26 700 mil. Kč)

                                                            splaceno 9 331 913 Kč

                             32 785 036,84 Kč  hypoteční úvěr III.etapa-dům D(58 mil. Kč)

                                                            splaceno 25 214 963 Kč

                             25 371 500,91 Kč  hypoteční úvěr IV.etapa-dům C(40 mil. Kč)

                                                            splaceno 14 628 499 Kč

 

Vlastní běžný provoz družstva : správcovská firma Interma, a.s. zajišťuje dle potřeb družstva všechny služby a jeho zákonné činnosti tak, aby byly uspokojeny potřeby členů družstva a s potřebnou péčí spravován jeho majetek, a aby dále byly plněny všechny smluvní a zákonné závazky a povinnosti družstva. Se všemi provozními dotazy se můžete obracet na naše středisko správy bytů: tel.482737977 se sídlem U Sila 1201, Liberec 30

 

Datum  3. 4 .2013                                                    Předkládá: Monika Kocková                                                                                                                                        

                   ekonom SBF Interma BYTY,a.s.                                                                                                

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.