Zpráva o hospodaření družstva k 31.12.2012

25.10.2013 13:27

 

Bytové družstvo  SPRINT

Zpráva o hospodaření družstva k 31.12.2012

 

 

Hospodářský výsledek k 31.12.2012                                    31 773,09 Kč  (zisk)

      Za minulá období                                                          149 905,49 Kč  (zisk)

    CELKEM                                                                        181 678,58 Kč (zisk)

  1. Majetek družstva – družstvo vlastnilo k 31.12.2012:                     16 723 681,00 Kč
  2.  Dlouhodobá pohledávka dle Smlouvy o ukončení sdružení               5 506 731,00 Kč

  3. Celkem                                                                                     22 230 411,00 Kč 

    2) Členské podíly  -  k datu 31.12.2012 bylo v družstvu 34 členů

                                  Fond členských podílů - maj. účast členů-byty        22 230 413,00 Kč

                                                                splacená část                       14 678 534,00 Kč

                                  Rizikový fond                                                     224 994,00

                                 

3)  Finance, závazky a pohledávky

a) finanční prostředky          -  hotovost v pokladně                                           314,00 Kč

 -  běžný bankovní účet                                     747 066,63    

                                                -  spořící účet                                                    232 207,94 Kč                                              

                                               -  běžný hypoteční účet                                        1 588,32 Kč

                                                                                             

b) pohledávky     -18 794,00 Kč  přeplatek na nájemném    /předpisu služeb/                                                          

                             323 261,68 Kč  pohledávky z titulu poskytnutých záloh za služby týkající

                                                se provozu družstva

                                  0,00 Kč  pohledávky  za odběratelem

                         74 240,00 Kč  poskytnuté zálohy na vodu a el. Energii

 

c) závazky            56 599,40 Kč  závazky k dodavatelům služeb za provoz družstva splatné 

                                                     v roce 2013

                           428 835,52 Kč  závazky k družstevníkům z titulu přijatých záloh na služby

                                                     týkající se provozu družstva

                           358 829,51 Kč  výše fondu oprav

         

d) úvěry              7 550 139,10 Kč  nesplacený úvěr(celkem 12 446 080,00 Kč)

                                                        dosud splaceno 4 895 941 Kč

 

  1. Vlastní běžný provoz družstva : správcovská firma Interma,a.s. zajišťuje dle potřeb  družstva všechny služby a jeho zákonné činnosti tak, aby byly uspokojeny potřeby členů družstva a s potřebnou péčí spravován jeho majetek, a aby dále byly plněny všechny smluvní a zákonné závazky a povinnosti družstva. Se všemi provozními dotazy se můžete obracet na naše středisko správy bytů : tel. 482 737 977 se sídlem U Sila 1201, Liberec 30.

 

 

 

 

 

Datum  3.4.2013                                                                   Předkládá: Monika Kocková

                                                                                                 ekonom SBF Interma BYTY,a.s.

                                                                                             

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.