Zpráva o hospodaření družstva k 31.12.2012

05.11.2013 15:55

 

Bytové družstvo  ZÚ ALFA

Zpráva o hospodaření družstva k 31.12.2012

 

   1.  Hospodářský výsledek k 31.12.2012   

         ztráta  - 3 717,95                                                                                                          

Nevyrovnaný HV z minulých let                zisk      14 259,74 Kč

                                          Celkem        zisk      10 541,79 Kč

 

   2. Majetek družstva – družstvo vlastnilo k 31.12.2012:

  - pozemek o velikosti 1 957 m2    na p.p.č. 2208/5 a 2208/8        870 000,00 Kč

   - bytový dům                                                                       30 903 591,50 Kč

                             

    3.  Členské podíly – k datu 31.12.2012 bylo v družstvu  36 členů            

                                  - Fond členských podílů      - majetková účast členů           31 773 591,50 Kč

                                                                                splacená část             25 924 183,00 Kč    

                                     Rizikový fond                                                                    418 014,00 Kč

                                     Úvěrový fond                                                                       79 125,74

  4.  Finance, závazky a pohledávky

a)  finanční prostředky       -  hotovost v pokladně                                            4 540,00  Kč

-  běžný bankovní účet                                        548 476,78  Kč

                                               -  spořící účet                                                      429 909,45  Kč

                                               -  běžný hypoteční účet                                        44 971,22  Kč

b) pohledávky      116 001,00 Kč - dluh na nájemném

                          1 318 388,25 Kč - pohledávky z titulu poskytnutých záloh za služby     týkající se provozu družstva

                               62 180,00 Kč - zálohy na vodu a el. energii 

       c) závazky       49 123,00 Kč - závazky k dodavatelům služeb za provoz družstva se splatností v 1/2013

                        1 311 0722,00 Kč - závazky k družstevníkům z titulu přijatých   

                                                       záloh na služby týkající se provozu družstva

                           592 521,80 Kč – výše fondu oprav

 

       d) úvěry           5 845 934,92 Kč - hypoteční  úvěr ( 15,8 mil.Kč )

                          doposud splaceno 9 954 067 Kč  

 

 

5.  Vlastní běžný provoz družstva : správcovská firma Interma, a.s. zajišťuje dle potřeb      družstva všechny služby a jeho zákonné činnosti tak, aby byly uspokojeny potřeby členů družstva a s potřebnou péčí spravován jeho majetek, a aby dále byly plněny všechny smluvní a zákonné závazky a povinnosti družstva. Se všemi provozními dotazy se můžete obracet na naše středisko správy bytů: tel. 482 737 977 se sídlem U Sila 1201, Liberec 30.

 

 

 

 

Datum  3.4.2013                                        

                                                                            Předkládá: Monika Kocková                                                                                                                                                                               ekonom SBF Interma BYTY,a.s.    

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
Seniorů 1620/13
463 11 Liberec 30

provozovna :
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.