Zpráva o hospodaření družstva k 31.12.2012

19.11.2013 09:18

 

Zpráva o hospodaření družstva k 31.12.2012

 

Bytové družstvo  Horní Proseč

 

 

  1. Hospodářský výsledek – k 31.12.2012                                         34 990,37 Kč  (zisk)

HV předchozích let :                                                                     146 888,51 Kč (zisk)

                                                                      CELKEM            181 878,88 Kč (zisk)                                                                      

2)    Majetek družstva – družstvo vlastnilo k 31.12.2012               celkem 214 381 752,00 Kč

              - bytový dům 03 I.etapa                                                                   20 222 758,00 Kč

                      - bytový dům 01a                                                                             18 259 267,00 Kč

                      - bytový dům  02a                                                                            13 325 877,00 Kč

                      - bytový dům 02b                                                                            13 993 093,00 Kč

                      - bytový dům 01c                                                                            19 231 955,00 Kč

                      - bytový dům 02c                                                                            14 008 879,00 Kč

                      - bytový dům 01b                                                                            18 822 782,00 Kč

                      - bytový dům 02d                                                                            13 769 496,00 Kč

                      - bytový dům 02e                                                                            15 437 622,00 Kč

                      - bytový dům 02f                                                                             15 152 139,00 Kč

                      - bytový dům 02g                                                                            15 462 804,00 Kč

                      - bytový dům 02h                                                                            15 527 430,00 Kč

                      - bytový dům 01e                                                                            21 167 650,00 Kč

           3)    Členské podíly –k 31.12.2012 bylo v družstvu na I.etapu 45 členů a na II. etapu 246 členů        

                                              - Fond členských podílů-majetková účast členů-                       214 381 752,00 Kč

                                              - Fond členských podílů –splacená část                                      152 895 209,00 Kč

                                              - Rizikový fond                                                                                 2 109 775,00 Kč

   4)    Finance, závazky a pohledávky

a)  finanční prostředky       -  hotovost v pokladně                                                454,00 Kč

 -  běžný bankovní účet                                        2 665 018,96 Kč

běžný hypoteční účet I.etapa                              13 788,78 Kč

běžný hypoteční účet II.etapa-1.                        11 739,44 Kč

běžný hypoteční účet II.etapa-2.                        32 044,92 Kč

běžný hypoteční účet II.etapa-3.                        19 577,00 Kč

běžný hypoteční účet II.etapa-4.                          9 063,11 Kč

běžný hypoteční účet II.etapa-5.                        21 339,03 Kč

                                               - spořící účet I                                                       230 452,00 Kč

                                               - spořící účet II                                                  2 099 650,09 Kč

 

b) pohledávky      243 276,00 Kč – pohledávka na předpise nájmu a služeb

                                   0,00 Kč- pohledávka za odběrat. (vyd.faktury)

                       1 964 240,00 Kč - poskytnuté zálohy na el.energii, plyn a vodu

                        7 368 789,15 Kč - pohledávky z titulu poskytnutých záloh za služby  týkající se provozu družstva                    

c) závazky             203 869,00 Kč - závazky za služby spojené s provozem družstva  splatné v 1/2012

                         10 177 994,00 Kč - závazky z titulu přijatých záloh od družstevníků na

                                                           zúčtovatelné služby                              

                                

                   fond oprav celkem 4 261 934,10 Kč

 

       d) úvěry               4 496 518,20 Kč - celková výše úvěru 10 074 500,00 Kč

 (dosud splaceno 5 577 982 Kč)

                                 14 897 482,50 Kč - celková výše úvěru 24 641 700,00 Kč   

                                                                   (dosud splaceno 9 744 218 Kč)

                                   9 634 245,10 Kč -  celková výše úvěru 15 545 300,00 Kč

                                                                  (dosud splaceno 5 911 055 Kč)

                                   8 862 631,10 Kč -  celková výše úvěru 13,928 mil. Kč

                                                                  (dosud splaceno 5 065 369 Kč)

                                   9 007 349,00 Kč -  celková výše úvěru 14 617 600,00 Kč

                                                                   (dosud splaceno 5 610 251 Kč)   

                                 14 549 172,70 Kč -  celková výše úvěru 21 993 256,00 Kč

                                                                   (dosud splaceno 7 444 084 Kč)  

                                               

5)  Vlastní běžný provoz družstva

 Správcovská firma Interma,a.s.  zajišťuje dle potřeb družstva všechny služby tak, aby byly uspokojeny potřeby členů družstva a s potřebnou péčí spravován majetek družstva. Se všemi provozními dotazy se můžete obracet na naše středisko správy bytů. tel . 482737977  se sídlem U Sila 1201, Liberec 30.

 

 

    

  

 

     V Liberci 3. 4. 2013

                                                                                                                                                        

Monika Kocková

                                                                               Ekonom  SBF                                                                                                                                                                              INTERMA BYTY,a.s.

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

provozovna :
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.