Zpráva o hospodaření družstva k 31.12.2013

25.11.2013 08:59

 

Zpráva o hospodaření družstva k 31.12.2012

Bytové družstvo  MB OMEGA

 

1)        Hospodářský výsledek k 31.12.2012            zisk                    19 504,26 Kč

         Hospodářský výsledek minulých let               zisk                  143 336,38

         Celkem                                                          zisk                  162 840,64 Kč

2)        Majetek družstva – družstvo vlastnilo k 31.12.2012 :

              - pozemky                                                                               530 941,67 Kč

              - bytový dům I. – IV. Etapa                                               191 928 215,00 Kč

-  bytový dům  V. Etapa                                                      18 225 391,00 Kč 

        3)    Členské podíly – k 31.12.2011

                                             - Fond členských podílů –  I.-IV.etapa                              91 928 215,00

                                                 splacená část                                                            158 065 373,00 Kč

                                             - Fond členských podílů    V. etapa                               18 225 391,00 Kč     

                                                 splacená část                                                             12 551 169,00 Kč

                                                - Rizikový fond – I.-IV.etapa                                           1 736 277,00 Kč

                 - Rizikový fond – V. etapa                                                      203 079,00 Kč

                              4)  Finance, závazky a pohledávky

             a)  finanční prostředky    -  hotovost v pokladně                                      13 954,00 Kč

 -  běžný bankovní účet I.-IV.                           3 357 919,56

                                               -  spořící účet I.-IV.                                      1 837 613,57 

                                               -  běžný bankovní účet V. etapa                     772 212,16 Kč

                                                - spořící účet V. etapa                                   211 315,34 Kč

                                                -  běžný hypoteční účet I.                               18 167,49  

                                                -  běžný hypoteční účet II.                               12 771,89 Kč

                                                -  běžný hypoteční účet III.                                8 224,23 Kč

                                                -  běžný hypoteční účet IV.                             41 521,20 Kč

                                                -  běžný hypoteční účet V.                             10 836,33 Kč

b) pohledávky     - 145 871,00 Kč  - jedná se o přeplatek na nájemném

                                 95 032,00 Kč – pohled.za odběrat.splatné v r.2013

                          7 256 677,11 Kč  - pohledávky z titulu poskytnutých záloh za služby   týkající se provozu družstva                            

                                629 590,00Kč -  poskytnuté zálohy na energie                    

c) závazky              870 630,40 Kč  - závazky k dodavatelům za služby splatné v 1/2013

                             8 518 705,00Kč  - závazky k družstevníkům z titulu přijatých záloh na   

                                                                     služby týkající se provozu družstva 

                                    2 322 411,08 Kč –výše fondu oprav

                                        

       d) úvěry          10 066 378,48 Kč  - hypoteční úvěr I. etapa ( 21 mil.Kč )

                                      - splácí se od r. 2001 ( dosud bylo splaceno: 10 933 622 Kč )

                               9 155 467,68 Kč  - hypoteční úvěr II. etapa ( 21,1 mil.Kč )

- splácí se od r. 2001 ( dosud bylo splaceno : 11 944 532 Kč )

        9 163 792,56 Kč  - hypoteční úvěr III. etapa ( 20 mil.Kč )

                                    - splácí se od r. 2001 ( dosud bylo splaceno: 10 836 207 Kč )

        5 347 299,24  - hypoteční úvěr IV. etapa ( 11,73 mil.Kč )

                                    - splácí se od r. 2002 ( dosud bylo splaceno 6 382 701 Kč )

                                 5 674 232,20 Kč- hypoteční úvěr V.etapa (9 184 600 . Kč)

                                       - splácí se od r. 2003 ( dosud bylo splaceno : 3 509 768 Kč )

 

Vlastní běžný provoz družstva : správcovská firma Interma, a.s. zajišťuje dle potřeb   družstva všechny služby a jeho zákonné činnosti tak, aby byly uspokojeny potřeby členů družstva a s potřebnou péčí spravován jeho majetek, a aby dále byly plněny všechny smluvní a zákonné závazky a povinnosti družstva. Se všemi provozními dotazy se můžete obracet na naše středisko správy bytů : tel. 482 737 977, se sídlem U Sila 1201, Liberec 30    

 

Datum 3.4.2013                                          Předkládá:             Monika Kocková

                                                                                   ekonom SBF Interma BYTY,a.s.  

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.