Zpráva o hospodaření družstva k 31.12.2013

23.04.2014 15:37

Bytové družstvo  SPRINT

Zpráva o hospodaření družstva k 31.12.2013

 

 

      Hospodářský výsledek k 31.12.2013               32 663,38 Kč  (zisk)

      Za minulá období                                         181 678,58 Kč  (zisk)

    CELKEM                                                      214 341,96 Kč (zisk)

 

1)   Majetek družstva – družstvo vlastnilo k 31.12.2013:               16 723 681,00 Kč

     Dlouhodobá pohledávka dle Smlouvy o ukončení sdružení         5 506 731,00 Kč

     Celkem                                                                              22 230 411,00 Kč

 

    2)  Členské podíly  -  k datu 31.12.2013

                                  Fond členských podílů - maj. účast členů-byty   22 230 413,00 Kč

                                                            splacená část                       15 109 120,00 Kč

                                  Rizikový fond                                                       224 994,00

                                 

3)  Finance, závazky a pohledávky

     a) finanční prostředky            -  hotovost v pokladně                   314,00 Kč

-  běžný bankovní účet                    779 560,35    

                                               -  spořící účet                               233 069,84 Kč                                              

                                               -  běžný hypoteční účet                     3 654,30 Kč

                                                                                             

b) pohledávky      56 026,00 Kč  nedoplatek na nájemném    /předpisu služeb/                                                          

                         309 948,84 Kč  pohledávky z titulu poskytnutých záloh za služby týkající

                                                se provozu družstva

                                  0,00 Kč  pohledávky  za odběratelem

                         84 740,00 Kč  poskytnuté zálohy na vodu a el. energii

 

c) závazky            62 297,60 Kč  závazky k dodavatelům služeb za provoz družstva splatné 

                                                     v roce 2014

                           437 437,56 Kč  závazky k družstevníkům z titulu přijatých záloh na služby

                                                     týkající se provozu družstva

                             15 275,74 Kč závazek vůči Městu Semily- nájem za 4.Q.13-

                                                    převedeno v  1/2014

                               7 600,00 Kč daň z příjmu 2013-splatnost FÚ v 3/2014

                           415 949,51 Kč  výše fondu oprav

         

d) úvěry              7 120 709,80 Kč  nesplacený úvěr(celkem 12 446 080,00 Kč)

                                                        dosud splaceno 5 325 371 Kč

 

5)   Vlastní běžný provoz družstva : správcovská firma Interma BYTY zajišťuje dle potřeb  družstva všechny služby a jeho zákonné činnosti tak, aby byly uspokojeny potřeby členů družstva a s potřebnou péčí spravován jeho majetek, a aby dále byly plněny všechny smluvní a zákonné závazky a povinnosti družstva. Se všemi provozními dotazy se můžete obracet na naše středisko správy bytů : tel. 482 737 977 se sídlem U Sila 1201, Liberec 30.

 

 

 

 

Datum  6.3.2014                                                     Předkládá: Monika Kocková

                                                                                                 ekonom SBF Interma BYTY,a.s.

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.