Formuláře ke stažení 

Nahlásit stavy podružných měřidel.(vodoměrů, indikátorů tepla, elektroměrů garáží atd.) které máte instalované ve Vašem prostoru. POZOR, u všech měřidel jiná barva posledních číslic značí pozici za desetinnou čárkou. U kalorimetrů (digitálních indikátorů tepla) je třeba najít údaj, který je pouze v jednotkách Gj nebo, MWh nebo kWh. Ostatní údaje, pokud jsou tyto jednotky doplněny lomítkem a dalším údajem, jsou pomocné a nelze je pro rozúčtování tepla použít. Návody na kalorimetry jsou ZDE

Odhlásit nebo přihlásit spolubydlící osoby. POZOR, pokud máte byt v nájmu (družstevní nebo nájemní) a v bytě nebudete bydlet spolu s přihlášenými osobami, musíte mít souhlas pronajímatele (družstva). Souhlasu není třeba, pokud byt užíváte (bydlíte) spolu s podnájemníky.

Žádost o souhlas podnájmem. Souhlas pronajímatele s podnájmem je nutný, pokud jste členem družstva nebo nájemníkem a prostor k němuž máte užívací právo na základě nájemní smlouvy, a který neužíváte (nebydlíte). Tzn., pokud prostor nebudete využívat (bydlíte jinde) a hodláte jej pronajmout, je nutné nejprve získat souhlas pronajímatele s podnájmem.

Nahlášení změny vlastníka prostoru (jednotky). Protokol je podkladem pro zaevidování změny vlastníka daného prostoru a zároveň podkladem pro rozúčtování nákladů za energie. POZOR - pokud je datum změny vlastníka odlišné od data fyzického předání prostoru, je třeba na tento rozdíl upozornit správce.
  Předávací protokol - předání prostoru. Protokol je možné použít např., pokud předáváte prostor podnájemníkovi. Pro realitní kanceláře je možné jej využít při předávání prostoru klientovi. Kopie pak slouží jako podklad pro rozúčtování nákladů na energie.
Přebírací protokol - převzetí prostoru. Protokol je možné použít např., pokud přebíráte prostor od podnájemníka. Kopie pak slouží jako podklad pro rozúčtování nákladů na energie.
Plná moc k zastupování na shromáždění vlastníků. Touto plnou mocí se musí prokázat zmocněný, který Vás bude zastupovat na shromáždění vlastníků. Plná moc nemusí mít ověřené podpisy. 
Plná moc k zastupování na členské schůzi. Touto plnou mocí se musí prokázat zmocněný, který Vás bude zastupovat na členské schůzi bytového družstva. Plná moc nemusí mít ověřené podpisy. POZOR, plná moc nemůže být použita, pokud je vystavená elektronicky (naskenovaná, ofocená atd.)
Zmocnění společného zástupce spoluvlastníků jednotky. Pokud má nějaká jednotka více spoluvlastníků, je třeba na základě ustanovení § 1185, odst. 2 občanského zákoníku zmocnit společného zástupce, který je bude zastupovat v souvislosti se správou domu, ve kterém se jednotka nachází. POZOR, plná moc nemůže být použita, pokud je vystavená elektronicky (naskenovaná, ofocená atd.)
Žádost o souhlas s provedením stavebních úprav. Do žádosti uveďte stručný popis zamýšlených stavebních úprav, do přílohy vložte jednoduchý plánek. Podání žádosti není třeba k udržovacím pracím vyjmenovaným v  Nařízení vlády č. 308/2015 Sb. § 4 ( Nařízení vlády o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu)
Protokol o výměně podružných měřidel. Protokol slouží servisním organizacím, které provádějí jednorázovou výměnu vadného měřidla nebo sady měřidel.

 

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.