Členská schůze 17.10.2013

17.10.2013 14:11

 

                                        P O Z V Á N K A

 

             na členskou schůzi Bytového družstva NOVA, IČO : 25484753,

                         sídlem : Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

 

Datum konání :  7.11.2013  v 17,00 hod.

 

Místo konání : Vinárna „NIKOL“ u slévárny, sídliště Rumburských hrdinů

 

 

Program :   

 

1) Zahájení, prezence

 

2) Schválení výsledků hospodaření za rok 2012

 

3) Schválení odměn statutárním orgánům za rok 2012

 

4) Rezignace stávajícího předsedy družstva

 

5) Volba nových statutárních zástupců družstva

 

6) Informace o změně osoby vykonávající funkci správce + úklid domu

 

7) Dluhy, provozní záležitosti, diskuse, závěr

 

 

Pozvaní hosté :   - Ing.Miloslava Ježková – manažer bytových družstev

                                - Libor Kafka – vedoucí SBF Interma BYTY a.s.

 

 

 

 

Nový Bor, dne 11.10.2013

 

 

                                                                           Mgr. Miloš Faifr

                                                                          předseda družstva

 

 

Přílohy : Podkladové materiály ke schůzi / plná moc a  zpráva o hospodaření za     rok 2012 / naleznete na internetové adrese www.interma-byty.cz  v sekci : Uživatelé – BD NOVA

 

 

 

Vážená paní - Vážený pane,                                                                           

 

v souvislosti s konáním členské schůze dne   7.11.2013   bych Vás chtěl upozornit na skutečnost, že

v případě nedostatečného počtu členů na čl. schůzi, budeme muset schůzi opakovat. Pro případ, že se nemůžete nebo nechcete členské schůze zúčastnit osobně, navrhuji Vám v souladu se stanovami následující možnost. Vyplněním formuláře plné moci můžete na čl. schůzi vyslat svého zástupce - libovolnou svéprávnou osobu, které důvěřujete. Plnou moc není nutno notářsky ověřovat.

 

Zastupováním na základě plné moci můžete pověřit např. i předsedu, či místopředsedu družstva .

 

Pokud budete plnou moc vystavovat na předsedu či místopředsedu družstva, tak Vás žádám, abyste nám jí doručil/a, osobně nebo do domovní schránky a to nejpozději do 6.11.2013, případně ji přinesl/a přímo na schůzi. Pokud Vás bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila na schůzi při prezenci. Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť členská schůze může v souladu se stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

 

 

S pozdravem

                                                                                              

                                                                                              Mgr. Miloš Faifr

            předseda družstva

Nový Bor, dne 11.10.2013

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------    "    -----------------------------------------------------------------

 

                                                                PLNÁ MOC                                              

 

Já níže podepsaný/á : ........................................................………... , R.Č. : ...............................…... ,

 

trvale bytem : ...................................…….....................................…...............................................…. ,

 

tímto zmocňuji pana/paní ……………..…………………………..……., R.Č. : …….………………………,

 

trvale bytem : …………………………………………………………………………………………..………..,

 

aby mne dne 7.11.2013 zastupoval/a na členské schůzi Bytového družstva NOVA, IČO : 25474995, sídlem : Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1, a to v rozsahu programu, uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.

 

 

 

 

 

V ............................................... , dne ..………..............                       ...............................................

                                                                                                       podpis                                   

 

 

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.