Pozvánka na schůzi dne 19.11.2013

25.10.2013 13:23

 

                                       P O Z V Á N K A

 

               na členskou schůzi Bytového družstva SPRINT, IČO : 25473492,

                                  sídlem : Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

 

 

Datum konání :  členská schůze se koná 19.11.2013 v 17,00 hod.

Místo konání : Sušárna domu, na adrese : Textilní 580, Semily, vchod č.2

 

 

 

Program :  1) Zahájení, prezence

              2) Zpráva o činnosti družstva za uplynulé období

              3) Výsledky hospodaření za rok 2012

              4) Schválení odměn statutárním orgánům

              5) Dluhy, provozní záležitosti, diskuse, závěr

 

 

 

 

Pozvaní hosté :   - Petr Fučík – domovník

 -Ing. Miloslava Ježková – manažer bytových družstev Interma BYTY a.s.

- Libor Kafka – vedoucí SBF Interma BYTY a.s.

 

 

 

 

 

Semily, dne 22.10.2013

 

                                                                                    Robert Krejčí          

                                                                                předseda družstva

 

 

 

                                     

Přílohy :  Podkladové materiály ke schůzi / plná moc a  zpráva o hospodaření za rok 2012 / naleznete na internetové adrese www.interma-byty.cz  v sekci :  Uživatelé – BD SPRINT .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážená paní - Vážený pane,                                                                           

 

v souvislosti s konáním členské schůze dne 19.11.2013 bych Vás chtěl upozornit, že projednávané body podle pozvánky patří pouze do pravomoci členské schůze, nejvyššího orgánu družstva, jehož prostřednictvím členové družstva realizují svá členská práva a názory na dění v družstvu. Na členské schůzi je nutná maximální účast členů a tedy i Vaše !

V případě, že se potřebný počet členů na čl. schůzi nedostaví, bude se schůze muset opakovat, což si vyžádá další zbytečné finanční náklady, které v důsledku budete muset uhradit, nehledě na ztracený čas mnoha osob, které se na přípravě schůze podílejí. Znovu tedy zdůrazňuji - přijďte !!!

 

Pro případ, že se nemůžete nebo nechcete členské schůze zúčastnit osobně, navrhuji Vám v souladu se stanovami následující možnost. Vyplněním formuláře plné moci můžete na čl. schůzi vyslat svého zástupce-libovolnou svéprávnou osobu, které důvěřujete.Plnou moc není nutno notářsky ověřovat.

 

Pokud Vás bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila na schůzi při prezenci. Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť členská schůze může v souladu se stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

 

 

 

S pozdravem

                                                                                                   Robert Krejčí

             předseda družstva

V Semilech, dne 22.10.2013

 

 

 

 

---------------------------------------------------------    "    -----------------------------------------------------------------

 

                                                                PLNÁ MOC                                              

 

Já níže podepsaný/á : ........................................................………... , R.Č. : ...............................…... ,

 

trvale bytem : ...................................…….....................................…...............................................…. ,

 

tímto zmocňuji pana/paní ……………..…………………………..……., R.Č. : …….………………………,

 

trvale bytem : …………………………………………………………………………………………..………..,

 

aby mne dne 19.11.2013 zastupoval/a na členské schůzi Bytového družstva SPRINT,IČO: 25473492, sídlem : Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1, a to v rozsahu programu, uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.

 

 

 

 

 

V ............................................... , dne ..………..............                       ...............................................

                                                                                                                 podpis

               

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
Seniorů 1620/13
463 11 Liberec 30

provozovna :
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.