Výroční zpráva o činnosti představenstva BD Horní Proseč za rok 2016

18.05.2017 08:53

Bytové družstvo HORNÍ PROSEČ

IČO 25411128

 

 

Výroční zpráva o činnosti představenstva BD Horní Proseč za rok 2016

 

V roce 2016 pracovalo představenstvo ve složení: Pavla Kmetyová (předsedkyně), Daniel Chalupecký (místopředseda) a Martina Jindrová (členka).

Za uplynulé období byli zvoleni 2 noví předsedové samospráv a to paní Marie Vávrová za dům č. 12 a pan Miroslav Hollósi za dům č. 21.

V roce 2016 se na jaře a na podzim konaly schůze předsedů samospráv, představenstva a kontrolní komise a několik schůzí představenstva a kontrolní komise.

Na internetových stránkách www.interma-byty.cz ve složce uživatelé /BD Horní Proseč/ jsou pravidelně aktualizovány kontakty a zveřejňovány všechny zápisy ze schůzí představenstva, kontrolní komise a předsedů samospráv.

V uplynulém období byl vydán souhlas s podnájmem 18 členům družstva a bylo provedeno    15 převodů družstevních podílů.

Představenstvo družstva společně s kontrolní komisí provedlo kontrolu vedení účetnictví a správnost účetních dokladů u správce BD. Předsedkyně představenstva nadále provádí kontrolu všech přijatých faktur a úhrad za opravy, revize, servis, pořízení vybavení či služby pro jednotlivé domy osobně schvaluje v souladu s platnými smlouvami a v součinnosti s předsedy samospráv.

Provedené opravy v roce 2016: výměna servopohonů na teplo ve všech domech s výměníky.

Pro všechny domy byly zpracovány průkazy energetické náročnosti budov (PENB).

Pravidelně probíhá kontrola stavu dlužných částek – k nahlédnutí u předsedů samospráv nebo u správce.

Dne 8.3.2016 byly podepsány smlouvy u ČSOB ohledně refinancování úvěru pro dům č. 4675/A,B,C s novou úrokovou sazbou 1,22 % a fixací na 5 let. Refinancování proběhlo zdarma.

V první polovině roku proběhla ve  spolupráci s městem částečná úprava porostů v majetku města s tím, že některé práce budou provedeny v letošním roce. Sekání trávy družstvo platilo 1x. Zimní údržba byla nově sjednána s panem Petrem Bartoněm, který nahradil pana Baďuru a nabídl srovnatelné podmínky, za kterých bude údržbu provádět.

Co se týče přípravy převodu podílu Města Jablonec nad Nisou na Bytové družstvo Horní Proseč, první
 jednání proběhlo na magistrátu dne 2.3.2016 za účasti správce Interma-byty Ing. Ježkové a právničky JUDr. Ponikelské. V současné době  probíhá příprava podkladů pro další jednání.

V roce 2016 byly projednány 2 stížnosti na porušování domovního řádu, které byly vyřešeny domluvou.

Na základě kontrolní komisí provedené hloubkové kontroly bylo vyzváno bývalé představenstvo  k vrácení nesprávně vyplacených částek za výkon funkce za doby jejich působení. Ze strany bývalého představenstva jsme sice obdrželi odpovědi, k vrácení částek však nedošlo. Vzhledem k tomu, že se jedná o záležitosti  již promlčené, spoléhalo představenstvo na serióznost zainteresovaných osob a doufalo, že z jejich strany dojde k vrácení neoprávněně nabytých peněz.

 

Děkujeme kontrolní komisi, předsedům samospráv i správci za výbornou spolupráci.

 

Pavla Kmetyová

předsedkyně představenstva

BD Horní Proseč

 

 

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.